TEML İSLAM İLİMLERİ PROGRAMI

İslam ilimlerini ana kaynaklarından hareketle, katılımcılara bütüncül bir bakış açısıyla aktarmayı hedefleyen bir seminer dizisidir. Seminerlerin öncelikli hedef kitlesi Temel İslam
İlimlerine ilgi duyan ancak formel eğitim sürecine dahil olmamış kişilerdir. Her dönem belirli
alanlarda gerçekleştirilecek olan, katılımcıların
interaktif katkılarıyla zenginleşecek seminerler
genele açıktır.

TEMEL İslam İlimleri Programı

Hadise Giriş

İslâm dininin Kur’an’ı Kerim’den sonraki en temel ikinci kaynağı hadis/sünnettir. Hadis/sünnetin doğru bir şekilde anlaşılabilmesi, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yorumlanabilmesi, Hz. Peygamberin örnekliğinden evrensel mesajların alınabilmesi; öncelikle bu alanla ilgili kavramların öğrenilmesi ve tarihi süreç içerisindeki gelişimlerinin bilinmesine bağlıdır. Bu temel gereklilikten hareketle “Hadise Giriş” seminerlerinde hadis ve sünnetin ne’liği, nasıl anlaşılıp yorumlanması gerektiği, temel hadis kavramları ve tarihî süreç işlenecek, sahih hadisi zayıf\uydurma rivayetten ayırt etmeyi sağlayacak temel kıstaslar örnekleriyle ele alınarak hadislerin tespit ve yorumu esnasında karşılaşılan problemler üzerinde durulacaktır.              

Dr. Yunus YAZICI

Trabzon/Çaykara’da doğdu. Lise öğrenimini Çaykara İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Aynı üniversiteye bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Halen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ankara Yenimahalle Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

Her Pazartesi | 18.00-19.30 Arası
angcrush kong super gwapo – super, angcrush, kong
Boy in emo gay porn School may be pulling out on break, but teacher – gay, gaysex, twink
20170605 025328 001 – gay, soloboy, solo
Older men having gay sex on beach Lost Dick – gayporn, gay, gaysex
gayman.cc
Str8 Teen Fucks Gay Dude 20 – Str8, Fucks, Teen
Indian toilet young gay sex photos Jordan Needs A Hot Fuck! – twink, gay, twinks
Gay men pay at beach sex vid first time Could this be the perfect – twink, gay, twinks


Male medical exam group gay The Dirty Disco soiree is reaching – gaysex, twinks, gay

*Program Lisans öğrencilerine yönelik ve kayıtlıdır

TEMEL İslam İlimleri Programı

Sitematik Kelam

Arş. Gör. Mustafa Borsbuğa ile…

Kelâm ilmi, İslâm dininin, inanç ve eyleme yönelik prensiplerini Kur’an’dan hareketle ortaya koyan, bunları akıl ile temellendiren, rasyonelleştiren ve karşıt dünya görüşleri karşısında savunan bir bilimdir. Sistematik kelâm ise, “Ulûhiyet”, “Nübüvvet” ve “Meâd” şeklinde ifade edilen “mesâil” konularını “vesâil” ile izah etmeyi amaçlar. Bu seminerlerde klasik ve çağdaş metinler dikkate alınarak, sistematik kelâm vasıtasıyla, kelâmın doğuşu, gelişimi ve İslâmî bilimler içindeki yeri, varlık (ontoloji), bilgi (epistemoloji), Allah’ın varlığı, kelâmın delillendirme yöntemi, iman-eylem, nübüvvetin imkanı ve ispatı, insan fiilleri, imâmet-siyaset, kaza-kader, ölüm ve ahiret konuları hakkında genel, tutarlı ve bütünlüklü bir perspektifin kazandırılması hedeflenmektedir.

Mustafa BORSBUĞA

Arş. Gör., Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Dini İlimler Fakültesi, Temel İslâm Bilimleri Kelâm Anabilim Dalı

2015 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Borsbuğa, aynı üniversitenin 2015-2017 yılları arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kelâm Anabilim Dalında yüksek Lisansını tamamladı. 2017 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kelâm Anabilim Dalında Doktoraya başlamış ve halen devam etmektedir. 2017 yılından itibaren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde Kelam Anabilim Dalında araştırma görevlisidir.

Her Salı | 18.00-19.30 Arası

*Program Lisans öğrencilerine yönelik ve kayıtlıdır