Sosyal Destek ve Eğitim Merkezi

Türkiye Diyanet Vakfı da 2013 yılından bu yana yürüttüğü çalışmalarla on binlerce öğrencinin okullaşmasına destek oldu. KAGEM’in “farkındayım yanıbaşındayım” sloganıyla başlattığı proje ile ise bugüne kadar Ankara’da çocuklara ve yetişkinlere yönelik yaygın eğitim, meslek kursları ve psikososyal destek çalışmaları yürütüldü.

İşte TDV KAGEM, bugüne kadar profesyonel ve gönüllüler eliyle verilen emek ve tecrübeyi, bundan böyle Sosyal Destek ve Eğitim Merkezi çatısı altında birleştiriyor. Merkez, başta eğitim olmak üzere kültür, dil, sanat ve rehberlik hizmetleriyle sosyal uyumu kolaylaştırmak, istihdam ve eğitim olanaklarını artırmak, saha araştırmaları yapmak ve rehber yayınlar hazırlamak üzere çalışmalarına başlıyor.

Detaylı Bilgi İçin

Eğitim Destek Birimi

Eğitim Destek Biriminde; TÖMER Destekli Türkçe Yeterlilik Sertifika Programı, yetişkinlere,  gençlere ve çocuklara yönelik Türkçe kursları, sertifikalı mesleki eğitim seminerleri verilmektedir.

0
Öğrenci Sayısı
0
TÖMER
0
Eğitmen
0
Locations

Sosyal Projeler Birimi

TDV KAGEM Sosyal ve Eğitim Destek Merkezinde sosyal ve kültürel çalışmalar yapılmaktadır. Yabancı misafirlerin sosyal etkileşimini güçlendirmek ve gündelik hayata uyumunu kolaylaştırmak üzere Merkez bünyesinde çeşitli sosyal ve kültürel organizasyonlar düzenlenmektedir. Sosyal Destek Biriminde; aile eğitim programları, sosyal ve kültürel seminerler, saha çalışmaları yapılmaktadır.

0
Öğrenci Sayısı
0
TÖMER
0
Teachers
0
Locations

İLETİŞİM