SEVGİ KÖPRÜSÜ PROJESİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 0-6 ve 7-12 yaşında devlet korumasında bulunan kimsesiz çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyoruz. Alanlarında uzman olan eğitimci gönüllülerimizle birlikte haftada bir gün sevgi evlerinde buluşuyoruz. Kitap okuma yöntemi ve yaratıcı drama tekniklerini kullanarak hem çocuklarımıza birtakım beceriler kazandırıyoruz hem de birlikte nitelikli vakit geçirmiş oluyoruz. Böylelikle de aramızda sevgi köprüleri kuruyoruz. Aynı zamanda Sevgi Evlerinde kalan lise dönemi öğrencilerine yönelik, onların topluma, çevreye – insana duyarlı, üreten, sorgulayan, sorunlara çözüm odaklı bakan, dini-manevi duygulara sahip bireyler olmalarını hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda çocuklarımızın sosyal gelişimlerini destekleyecek Din ve Hayat dersleri, çeşitli el becerileri kazandıracak Atölye Çalışmaları ve zihinsel gelişimlerini sağlayacak Eğitici Film İzleme faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz.