OKUMA- TARTIŞMA GRUPLARI

Sosyal bilimlerin farklı dallarında disiplinler-arası okumaların merkeze alındığı Okuma- Tartışma Grupları, özellikle akademik araştırma sürecindeki katılımcıları desteklemek üzere oluşturulmuştur. Belirlenen konular çerçevesinde yoğun okumaları gerektiren gruplar,  katılımcıların sözlü ve yazılı analitik düşünme yetisini geliştirebilmelerine ve farklı disiplinlerde bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamaktadır.