MAHKÛM ANNE-ÇOCUK PSİKO SOSYAL DESTEK PROJESİ

Cezaevindeki kadınlar ile yaşadıkları 0-6 yaş çocuklarının, fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve dilsel gelişimlerine katkı sağlayacak yöntem ve tekniklerle gerekli eğitim ve öğretimlerinin sağlanmasını hedefliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda mahkûm annelerin çocuklarla nasıl sağlıklı bir iletişim kuracağına ve kadınların zihinsel ve duygusal gelişimlerinin nasıl iyileştirileceğine yönelik uzman psikolog ve çocuk gelişimci gönüllülerimizle birlikte hareket ederek, çeşitli faaliyetler yürütüyoruz.