İLİM VE HAYAT SEMİNERLERİ

“Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah’ın ve Rasûlü’nün çağrısına uyun…” [Enfal-24] mesajından hareketle İslam’ın doğuşundan bugüne kadar ortaya çıkan İslami ilim dalları, Kur’an-ı Kerim’i ve Hz. Peygamber’in sünnetini anlama çabalarının bir ürünüdür. Bu ilimleri anlamak ve hayatla bütünleştirmek arzusunda olanlar bu programları kaçırmasınlar.