Gönüllü Adayı KAGEM web sitesindeki Gönüllü Formunu doldurarak, talebini iletir.

Tarafımıza ulaşan talepler bilgi havuzunda toplanarak, Gönüllü adayımızın katkı sağlayabileceği uygun alanlar ve faaliyet yapılacak alanlar eşleştirilir.

Kamu kurumlarıyla özellikle sevgi evleri, kadın sığınma evleri ve çocuk destek merkezleriyle yapılan gönüllülük çalışmalarında kişilerin güvenilir olması önemlidir. Bu doğrultuda gönüllülük çalışmasına katılacak kişilerden kimlik bilgileri, adrese dayalı çalışmalarda adres bilgileri istenmektedir. Aynı zamanda cinsiyet, eğitim, yaş, çalışır olup olmama durumu ve adres   vb. bilgiler doğrultusunda gönüllüler, uygun gönüllülük çalışmalarına yönlendirilmektedirler. Bu bilgilerle analizler yapılarak istatiksel veriler elde edilmektedir.

Bu bilgiler ışığında, organizasyon döneminde ihtiyaç duyulması halinde, gönüllülerimiz düzenlenen faaliyetlere davet edilir.

Gönüllü Başvuru Formu