Sosyolojik Boyutuyla Türkiye’de Dini Gruplar

Dini grupların sosyolojik boyutunun Prof. Dr. Vejdi Bilgin, mezhebi boyutunun Prof. Dr. Ali Avcu tarafından ele alınacağı aylık konferans serisi 19 Kasım’dan itibaren 20.00’da KAGEM’de!

Okuma Grubumuz;
*Programımız genele açık olup kayıt gerekmektedir.
*Ayrıntılı bilgi ve kayıt için: 0312 418 69 11
*Seminerler Teams Uygulaması üzerinden uzaktan eğitim (online) olarak gerçekleştirilecektir.

Son yıllarda ülkemizde yaşanan gelişmeler, özellikle din mefhumunun toplumsal tabanda karşılığını tartışmaya açmış bulunmaktadır. Dinin toplumsal tabanda karşılığını ve dini grupların meydana geliş süreçlerini sosyolojik ve mezhebi perspektiflerden ele alacağımız çalışmanın amacı…

 Prof. Dr. Ali AVCU
1999 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuş, 2009 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü’nde doktorasını tamamlamıştır. 2018 yılı Ağustos ayında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dini İlimler Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalında görev yapmaya başlamıştır. Avcu’nun, İslam Mezhepleri, İmamiye, Bâtınîlik, İsmaililik, Karmatîlik, Din-Kültür İlişkisi, Bâtınîlik-Terör ilişkisi, Tasavvuf-Bâtınîlik ilişkisi gibi konularda yayınlanmış kitap, makale, bildiri ve çeviri çalışmaları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Vejdi BİLGİN
1994 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuş, aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Sosyolojisi Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans (1996) ve doktora (2001) derecelerini almıştır. 1998 yılından bu yana Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Bilgin’in Bizi Kuşatan Toplum, Putlar Yıkılırken, Sosyal Çözülme ve Din, Fakih ve Toplum, Adım Müslüman gibi yayınlamış birçok kitap, makale, bildiri ve çalışmaları bulunmaktadır.