Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

|| 27 Şubat’tan itibaren

Prof. Dr. İhsan Toker ile…

[ Perşembe ( 15 Günde 1) : 18.00-19.30 ]

Mülakat: 20 Şubat / 18.00 

Okuma Tartışma Grubu |Fıkıh ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet

İnsanın toplumsal yaşamının en önemli yönlerinden biri mahremiyet ve beraberinde getirdiği sorumluluklardır. Toplumsal yaşamın en kadim ve en önemli düzenleyicileri olarak dinlerin mahremiyet ile ilgili konularla muhatap olması, konuya yaklaşımlarında onların karakteristiklerini belirleyen en önemli boyutlardan biridir. Diğer dinlerin aksine İslam, mahremiyet ahlakını tüm hayata yansıyacak şekilde düzenlemelere tabi kılarak meşruiyet sınırlarını genişletmiştir. İslam bu konuda kendisinden önceki uygulamaları ıslah etmiş ancak daha sonraki yüzyıllarda ortaya çıkan durumlar fıkıh ve ahlak için karmaşık boyutlar ortaya çıkarmıştır. Bu boyutların genel yönlerini takip ve teşhis gayesini taşıyan bu seminerler dizisinde evlilik, boşanma, cariyelik, iffet, kavvamlık ve itaat meselesi gibi müstakil konulara yer verilecektir.

Prof. Dr. İhsan Toker 

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı 

Doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Bir Yapılaşma İlişkisi Olarak Kadınlar ve Din. Başkent Kadın Platformu Örnek-Olayı” başlıklı teziyle tamamladı. Yayınlanan çalışmaları arasında Türkiye’de ilahiyat fakültelerindeki laiklik anlayışlarına ilişkin olarak yazdığı “Teolojik Bir İnşa Olarak Laiklik (Eskiyeni, 2009)” ile İslam sosyolojisi tartışmaları ile ilgili olarak editörlüğünü yaptığı “İslam ve Sosyoloji (Eskiyeni, 2012)” başlıklı kitapları bulunmaktadır. Yine Brynjar Lia’nın “Müslüman Kardeşlerin Doğuşu” ve Ali Rahnema’nın “Müslüman Ütopyacı” başlıklı kitaplarını Türkçeye kazandırmıştır. Ayrıca İslami Araştırmalar dergisi bölüm editörü olup; kadınlar ve din, din sosyolojisi, nitel araştırmalar, sekülerleşme, İslam sosyolojisi, kültürel çalışmalar gibi alanlarda makaleleri yayınlanmıştır.

Çalışma grubumuz;

*Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik

*Programımız kapalı grup olup kayıt gerekmektedir.

Kayıt için: 0312 418 69 11