Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Dijital Dünyada Ebeveyn Olmak

Atölye Çalışması

Dijital çağda, ebeveynler olarak gerçekten kaygılandığımız şey teknolojinin baş döndüren hızı mı yoksa bu hızın çocuklarımıza nasıl rehberlik edeceğimiz konusundaki kafa karışıklığımızı arttırmış olması mı?

Dijital teknolojilerin içine doğmuş, onunla büyüyen, beyinleri teknolojinin aktif olarak kullanıldığı bir çevreyle sürekli etkileşim halinde gelişen, kodları ona göre yazılan “dijital yerliler” ile aramızdaki mesafenin her geçen gün artması, yollarımızın kesiştiği alanların giderek daralması mı acaba bizi huzursuz eden?

Bu türden soruları çoğaltmak elbette mümkün. Ancak bugün, hem ebeveynler ya da dijital göçmenler hem de çocuklarımız yani dijital yerliler için sormamız gereken en kritik soru şu olabilir: Peki bu dijital kasabanın yerlileri, bu mekânda güvenli bir şekilde varlıklarını sürdürmek için gerekli bilgi ve becerilere sahipler mi?

Günümüz ebeveynlerinin en sık endişe duydukları ve şikâyet ettikleri konu çocuklarının teknolojiyle ilişkisi. Bu ilişkinin nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda ebeveynlerin kafası karışık olduğu gibi, eğitimcilerin, uzmanların, yasa koyucu otoriterlerin de kafası karışık, çünkü konu aslında daha çok yeni. Sorun her ne kadar yeni olsa ve giderek daha karmaşık bir hal alsa da doğru yaklaşımın formülü bir o kadar basit: Ebeveynin öncelikli sorumluluğu; çocuğun, bebeklikten itibaren karşılaşacağı her dönemeçte, her yeni tecrübede, içinde bulunduğu gelişimsel dönemin ihtiyaçlarına göre, gerekli yönlendirmeyi ve rehberliği sunmaktır. O halde önce ebeveynlerin dijital medya okuryazarlığı hakkında bilgi ve beceri düzeyleri ve teknolojiyle kendi kurdukları ilişkinin dinamiklerini odağa almak; bu değişkenler üzerinde düşünmek zorundayız. Nasıl ki çocuklarımızın sağlıklı yeme içme alışkanlıkları, uyku düzeni, öz bakım becerileri geliştirmeleri için önce bizim bu konularda kendi alışkanlıklarımızı gözden geçirip gerekli değişiklikleri yapmamız gerekiyorsa, dijital medya kullanımı konusunda da nasıl bir model oluşturduğumuz oldukça önemli.

Deneyim paylaşımını odağa alan bu atölye dizisinde, ebeveynlerin öncelikle kendi dijital medya kullanım alışkanlıklarını masaya yatırmaları hedeflendi. Amaç, kendi kullanım deneyimleri konusunda bir farkındalık geliştirecek olan ebeveynin, atölye içi uygulamalar ve ev çalışmaları sonucunda dijital medyayı doğru ve etkin kullanma becerilerinin gelişmesidir. Böylece, ebeveynin çocuklarının yaş ve gelişimsel ihtiyaçlarına göre “ekran yönetimi” konusundaki beceri ve yetkinliği de desteklenmiş olacaktır. Bu doğrultuda atölye dizisi dörder haftalık iki periyottan oluşmaktadır. İlk periyotta ebeveynin, ana babalık görevinden bağımsız olarak dijital medya ile ilişkisi konu edinilirken, ikinci periyotta ebeveynlik rolü ön plana çıkarılmakta ve katılımcılara” dijital ebeveynlik” rehberliği sunulacaktır.

Psikolog, Sema Durmuş Haşimi ve Sosyolog Emine Şeyma Taşdelen ile 21 Şubat-10 Nisan tarihleri arasında 8 hafta olarak gerçekleştirilmesi planlanan atölye çalışması [Her Cuma 14.30-17.00 Arası ] sadece kayıtlı katılımcılar eşliğinde düzenlenecektir.

Kayıt için: 0312 418 69 11