Okuma Tartışma Grubu | İbn Haldun’un Kuramsal ve Yöntemsel Yaklaşımları

Doç. Dr. Abdülkerim Sönmez

Her Salı ( 5 Hafta) 16.30-18.00

 

Bu seminerler dizisinin amacı İbn Haldun’un tarihsel ve toplumsal gelişme ve değişmeler ile bunlar arasındaki ilişkileri akılcı bir bilimsel yaklaşım esasına göre analiz etme, açıklama ve yorumlama yönünde geliştirmiş olduğu yöntemsel ve kuramsal yaklaşımı bu konular etrafında halen sürdürülmekte olan tartışmaları da dikkate alarak değerlendirmektir. İbn Haldun’un entelektüel çabası ve mirası İslam dininin bir dizi temel inançlarına ve değerlerine bağlı kalarak akılcı ve dünyevi yani inceleme nesnelerinin kendi vasıfları dâhilinde bir bilimsel yöntem geliştirme ve açıklama yapma adına nasıl ilerlenebileceği hakkında önemli ipuçları sağlamaktadır.

 

Doç. Dr. Abdülkerim Sönmez

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Türkiye’de, doktora eğitimini İngiltere’de tamamlamıştır. Ağırlıklı olarak klasik sosyoloji kuramları, sosyal bilimlerde metodoloji, toplumsal tabakalaşma, kır ve tarım sosyolojisi ve din sosyolojisi dersleri okutmaktadır. Kırsal ve tarımsal yapılarda dönüşüm, sosyal bilimlerde metodoloji, toplumsal sınıf ve toplumsal hareketlilik ve trafik güvenliği konularında yayınlanmış bilimsel çalışmaları bulunmaktadır.

 

Okuma Grubumuz;

*Programımız genele açık olup kayıt gerekmektedir.

*Seminerler Teams Uygulaması üzerinden uzaktan eğitim (online) olarak gerçekleştirilecektir.