Genç Kalemleri Arıyoruz

Yazar-Editör Ali Işık ile…

Atölye Çalışması

Çarşamba (15 Günde 1) 17.00

 

Yazar olma yolunda kendini geliştirmek isteyen bireylerin alan uzmanı gözetiminde kalemlerini güçlendirmesi ve alan hakimiyeti kazanmasına yönelik atölye çalışmaları ile donanımlarının çeşitlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yazı yazmanın da bir sanat olduğu, adeta kuyumcu titizliği ile metinlerin işlenmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda bir metin üretmenin özveri gerektirdiği unutulmamalıdır. “Genç Kalemleri Arıyoruz “atölye çalışması ile yazı yazmanın inceliklerinin ve tekniğinin işin ehlinden öğrenilmesi, yazar ve öğrenci ilişkisi içerisinde genç yazarlara ulaşılması hedeflenmektedir. Bu atölye çalışması sonunda katılımcıların emek verdiği program çıktılarının, “Genç Kalem” fanzininde yayımlanması planlanmaktadır.

 

Ali Işık

Yazar-Editör

Üniversiteyi Viyana’da okudu. Heceöykü, Dergâh, Post Öykü, Karabatak, İtibar, Mahalle Mektebi, Muhayyel, Magrib ve Melâmet dergilerinde öykü, deneme, röportaj ve soruşturmaları yayımlandı. Viyana’da yaşadığı yıllarda arkadaşlarıyla birlikte Arz ve Magrib dergilerini çıkarttı. Melâmet dergisinde öykü editörlüğü yaptı. İlk kitabı, ‘Bekleme Salonu’ 2013 yılında Hece Yayınları’ndan (İkinci baskı 2017 yılında Şule Yayınları’ndan), ikinci kitabı ‘Beni Hikâyeden Çıkart’ 2017 yılında Şule Yayınları’ndan ve üçüncü Kitabı ‘Uzaklık Yaralar’ Pruva Yayınları’ndan çıktı. Kitaplarından ‘Bekleme Salonu’ Arnavutçaya çevrildi. Şuan, Pruva Yayınları’nın kurgu editörlüğünü yürütüyor.

 

Okuma Grubumuz;

*Programımız mülakat ile alınmaktadır

*Seminerler Teams Uygulaması üzerinden uzaktan eğitim (online) olarak gerçekleştirilecektir.