Okuma Tartışma Grubu | Müslüman Düşünürler ve Düşüncenin Serüveni

Prof. Dr. Gürbüz Deniz ile

Perşembe (15 Günde 1) | 17.30-18.30

 

Müslüman düşünürlerin hayata, felsefeye, bilime verdikleri önem doğrultusunda İslam düşünce tarihini incelemek gerekmektedir. Nitekim düşüncenin seyri düşünürlerin birbirleri üzerine koydukları birikimler ile bugüne ulaşabilmiştir. “Müslüman Düşünürler ve Düşüncenin Serüveni” seminerinde bugün bizlere ulaşan bilgilerin serüvenini Kindi, Farabi, İbn Sina, Gazzali, İbn Rüşd ve İbn Tufeyl gibi geçmişin alimleri arasında köprü kurarak anlamaya, incelemeye ve analiz etmeye çalışacağız.

  1. Kindî ve Mirası
  2. Farabi ve Allah’ın İsimleri
  3. İbn Sina, Vahdet ve Ehadiyet
  4. Gazzali Düşüncesi ve Filozofları Eleştirisi
  5. İbn Rüşd ve Felsefesi
  6. İbn Tufeyl ve Yalnızlığı

 

Prof. Dr. Gürbüz Deniz

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 

Erzurum Oltu ilçesinde 1965’te doğdu. Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. 1992 de “Kâtip Çelebi’nin Eğitim Felsefesi” başlıklı teziyle Yüksek Lisansını, 2000 yılında “Hocazade ve Ali Tusi’nin Tehafütlerinin Mukayesesi” başlıklı teziyle doktora çalışmasını tamamladı. İslam Felsefesi ile ilgili yayımlanmış çok sayıda makalesi dışında kitapları bulunmaktadır. Halen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

Okuma Grubumuz;

*Programımız genele açık olup kayıt gerekmektedir.

*Seminerler Teams Uygulaması üzerinden uzaktan eğitim (online) olarak gerçekleştirilecektir.