Okuma Tartışma Grubu | Tarihe Yön Veren Şahsiyetler

Ahmet Belada ile…

Cuma (15 Günde 1) 17.00-18.00

 

Tarihi ve kültürel mirasımızda önemli rol alan Ömer bin Abdülaziz, Pirî Mehmet Paşa, İdris Bitlisî, Süheyl Ünver gibi yakın çağ münevverlerimiz; özel hayatı, yaşadığı dönem, yaptığı ve yapmayı düşündüğü hizmetleriyle ele alınacak; numune-i imtisal oluşu verdiği eserleri ve örnek kişiliği üzerinden irdelenecektir.

 

Ahmet Beleda

1984’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yurt içi ve yurt dışında birçok bilimsel toplantılara katıldı ve konferanslar verdi. Ayrıca yazılı medyada birçok araştırma ve makaleleri yayınlandı. “Belleten”, “Höyük” ve “Belgeler” dergilerinin sahipliği ve yazı işleri müdürlüğünü yaptı. 1991’den bu yana İlkadım Dergisinde muhtelif konularda, son olarak da “Tarihe Yön Verenler” -biyografi- ve İslam Toplumunun Dinamikleri Cemaatler” adı altında inceleme araştırma yazıları yayınlandı. Ağırlıklı olarak ismi geçen dergideki biyografilerden oluşan “Tarihe Yön Veren Simalar” isimli bir de kitabı bulunmaktadır. Halen Fibhaber, Muşkara, Haberola, Diyanet Haber; Sebîlürreşad, Hece gibi dergi ve sitelerde yazmaktadır. Yirmi yıllık öğretmenliğin ardından Nevşehir Özel İdare Genel Sekreterliği, Planlama ve Koordinasyon İl Müdür Vekilliği, TTK Başkan Yardımcılığı, 2017 yılından bu tarafa da atandığı Diyanet İşleri Başkanlık Müşavirliği görevini yürütmektedir. Halen Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) denetim kurul ve Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) yönetim kurul üyeliği yapmaktadır.

 

Okuma Grubumuz;

*Programımız genele açık olup kayıt gerekmektedir.

*Seminerler Teams Uygulaması üzerinden uzaktan eğitim (online) olarak gerçekleştirilmektedir.