Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM) tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Okul Öncesi Dönemde Nasıl Bir Din Eğitimi?” başlıklı eğitici eğitimi seminerleri başladı.

KAGEM Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve 4-6 yaş arasındaki çocuklara verilen din eğitiminde, eğiticinin bilgilendirilerek, çocuklarla kurulan iletişimin daha kaliteli olması amacı ile kurum çalışanlarına yardımcı olunması amacı ile planlanan programın açılış programı “İslam Eğitim Tarihi İçinde Çocukların Din Eğitimi” konu başlığı ile Prof. Dr. Zeki Salih Zengin tarafından gerçekleştirildi.

Çocukluk 2-12 yaş arası gelişim dönemini kapsadığını ve çocukluk döneminin eğitime en müsait olan zaman olduğunu belirten Zengin, “Eğitimin amacı, çocuğun hayata hazırlanmasıdır. Bu hazırlıkta temel ve belirleyici unsurlar çocuğun kendisi ve çevresidir. Çocukların eğitimi önemlidir; çünkü çocuk neslin olduğu gibi inanç ve kültürün de yaşamasının gereğidir. Çocuğun eğitiminden ailesi, akrabaları, çevresi ve devlet sorumludur. Çocuk sorumluluktur. Çocuk ailenin lehine ya da aleyhine dönebilir. Bunun belirleyicisi terbiyedir. Çocuklar arasında ayırım yapmamak, adalet, merhamet, hoşgörü, ilgi, dua etmek, sosyal rollere hazırlık çocuk eğitiminin önemli ilkelerindendir” diye konuştu.

İslam eğitim tarihimiz içinde çocukların din eğitimi süreçlerini; Hz. Peygamber Dönemi, Tanzimat Dönemi, II. Abdülhamit- Meşrutiyet Dönemleri ve Cumhuriyet Dönemi başlıkları altında ayrıntıları ile ele alındığı programın ikinci bölümü, katılımcı eğitmenlerden gelen soruların cevaplandırılmasına ayrıldı.