Öğle Arası Semineri | İslam İbadet Esasları

Doç. Dr. Ülfet Görgülü ile

Her Çarşamba| 12.30-13.30 Arası

İslam İbadet Esasları

Her türlü beşerî davranışın düzenlenmesi kapsamı dâhilinde olan fıkıh ilmi öncelikle müminlerin Allah’a karşı yükümlülüklerini/ibadetlerini ve bunun toplumsal yansımalarını ele almaktadır. Mükellef her bir Müslümanın ibadetlerle ilgili hükümleri bilmesi zaruridir. Bu seminerle ibadetlerin gayesinin, hedeflerinin, fert ve toplum üzerindeki etkilerinin açıklanması, hukuk ve uygulama açısından ibadetlerin ayrıntılı bir şekilde öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Hanefi fıkhı esas alınmakla birlikte yeri geldikçe diğer mezheplerin görüşlerine de yer verilerek, İslam ibadet esasları ile ilgili temel bilgi sahibi olunması hedeflenmektedir.

 Doç. Dr. Ülfet GÖRGÜLÜ

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. İslam hukuku alanında doktorasını tamamladı. 1990-2010 yılları arasında İzmir ve Ankara’da merkez vaizliği yaptı. Eğitim, seminer ve konferanslar sebebiyle yurt dışı görevlerinde bulundu. Çeşitli dergilerde yayımlanmış makalelerinin yanı sıra Kadın ve Siyaset ve İslam Kolaylık Dinidir isimli kitapları bulunmaktadır. DİB Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlığı görevinde buldu. Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku ana bilim dalında öğretim üyesidir.

*Program genele açıktır