Okuma Tartışma Grubu | Kültür Sosyolojisi

Doç. Dr. Mehmet Ali Aydemir ile

[Her Çarşamba: 18.00-19.30]

Kültür sosyolojisi, klasik tanımlamaların ötesinde toplumu kültüre duyarlı bir çerçeveden okumanın tercih değil, zorunluluk olduğunu iddia eden sosyoloji yaklaşımıdır. Ders kapsamında sosyoloji olgular bilimi olarak, teoriler ve genel geçer açıklamalar sınırında üretilen bilgi vasıtası ve açıklamaları yerine zaman, zemin ve elbette aktör gibi kültüre özgü bir bağlama gönderim olarak düşünülecektir. Sosyolojinin nesnellik arayışı, sosyolog ve toplum arasında yabancılaşma veya dışsallaştırma olarak değil; açıklanmak istenen toplumsal alanın doğasına duyarlı olmak şeklinde kabul edilecektir. Bu bağlamda “Kültür ve Sosyoloji nedir?” sorularını yeniden sormak, kültürel incelemeleri gündeme getirmek, çeşitli kurumlar çerçevesinde kültürü konumlamak, toplumu kültür odaklı düşünmeye sevk etmek gibi amaçlar dersin çıktılarını teşkil edecektir. Dersi alan öğrencilerin yaşadığı topluma duyarlı bir sosyolojik muhayyileye sahip olması hedeflenmektedir. 

Doç. Dr. Mehmet Ali Aydemir 

2002 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında yüksek lisans, 2011 yılında ise doktora eğitimini tamamladı. Sosyal Sermaye, Gençlik, Din Eğitimi, Toplumsal Tipler vb. gibi alanlarda çalışmaları bulunmaktadır. Sosyal Sermaye, Türkiye’de İmam Hatipli Olmak, Tepekent: Bir Köyün Kültürel Dokusu, Toplumsal Tipler isimli yayınlanmış eserleri mevcuttur. Halen Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

* Okuma Grubumuz;

*Lisans ve Lisansüstü öğrencilere yönelik

*Programımız kapalı grup olup kayıt gerekmektedir.

Kayıt için: 0312 418 69 11