Okuma Tartışma Grubu | Yeni İnsan ve Din

Prof. Dr. Asım Yapıcı ile…

[15 Günde 1 Salı: 18.00-19.30 ]

Moderniteden postmoderniteye evrilen dünyada hakikatin kaynağı, bilginin değeri, insan modeli ve toplum anlayışı değişmektedir. Bu bağlamda değerler ve din algısında da değişim yaşanmaktadır. Geleneksel milli ve manevi değerlere yüklenen anlamlar her geçen gün azalırken hazcılık ve uyarılım gibi modern bireysel değerler ön plana çıkmaktadır. Artık “değerlerin erozyonu”, “değerlerin değersizleştirilmesi”,” değerler öldü mü?” şeklinde tartışmalar yapılmaktadır. Dini alanda da geleneksel dindarlıktan bireysel dinselliklere ve maneviyata doğru bir dönüşüm yaşanmaktadır. “Ait olmadan inanmak”, “evde din”, “deizm”, “dine ilgisiz maneviyatçılık”, “otoriter din algısından kaçış” yaşanan değişimi ifade eden kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle öncelikle postmodern küreselleşme, dijitalleşme, yapay zekâ, steril konutlar, narsisizm, kaygı patlaması, psikolojik rahatsızlıklarda artış, aile kurumunun can çekişmesi ve daha nice konuda okuma ve tartışma yapmak istiyoruz. Amacımız yeni insanı tanımak ve yeni dinsellik biçimlerini kavramak. Çünkü yeni insanı tanımadan eğitim programları ve politikaları geliştirmek, postmodernite karşısında tamamen edilgen olmayı kabul etmek demektir.

Prof. Dr. Asım YAPICI

1989 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1996 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını, 2000 yılında ise doktora eğitimini tamamladı. 1995 yılında Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Felsefe ve Din Bilimleri Bölümüne bağlı olarak Din Psikolojisi anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Aşkımı Güneşte Yıkayıp Yağmurlarda Kuruttuğumdan Beri, İslam’da Tövbe ve Dini Yaşayıştaki Rolü, Din-Kimlik ve Ön Yargı: Biz ve Onlar, Ruh Sağlığı ve Din: Psiko-Sosyal Uyum ve Dindarlık ve Deliliğe Hicret isimli kitapları ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. 2019 yılından itibaren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Din Psikolojisi anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

*Çalışma grubumuz;

*Lisans ve Lisansüstü öğrencilere yönelik

*Programımız kapalı grup olup kayıt gerekmektedir.

Kayıt için: 0312 418 69 11