TDV KAGEM’in anne-babaların ebeveynlik anlayışlarının temellerini yeniden keşfedebilmesi amacı ile on dört hafta boyunca düzenlediği “Anne Baba Okulu” sona erdi.

KAGEM Konferans Salonunda gerçekleşen seminer dizisinin kapanış programında Prof. Dr. Zeki Salih Zengin tarafından “Çocukta Din Eğitimi” konusu ele alındı.

“Din eğitiminde bilgiyi yüklemenin ötesinde çocuğa davranış kazanmayı amaçlayan model izlenmelidir”

Çocuk eğitiminde 6-7 yaşa kadar olan dönemin bireyin eğitimi anlamında en kritik dönem olduğuna işaret eden Zengin, “Çocuğun hem dini hem de genel eğitimindeki ana unsur, çocuğun psikolojik eğitime hazır olmasında yatar. Çocukta din eğitiminde bilgiyi yüklemenin ötesinde çocuğa davranış kazanmayı amaçlayan bir model izlenmelidir. Din eğitiminin temeli çocuğu sağlıklı zeminlerde Allah ile tanıştırmakta yatar. Bu zamanda dinin bize iyiyi ve güzeli öğütlediğinin vurgusu yapılmalıdır. Çocuklar soyut algılayamaz. Bu sebeple anne babalar somut güzel örnek olmalıdır” diye ifade etti.

“İnsanın genel eğitimi ne zaman başlarsa din eğitimi de o zaman başlar”

Din eğitimi ile genel eğitimin birbirinden ayrı düşünülmemesi gerektiğine vurgu yapan Zengin, din eğitimi çocukta ne zaman başlamalı soruna “İnsanın genel eğitimi ne zaman başlarsa din eğitimi de o zaman başlar” cevabını verdi.

Zengin, “Din eğitimi sadece çocuğa Kur’an okumayı, sûreleri, İslam’ın ve imanın şartını öğretmek değildir. Din eğitimi; özü ve esası itibari ile “ahlak eğitimi”dir. Eğer bu kısmı atlarsak işi yarım ve eksik yapmış ve konunun özünü de yanlış anlamış oluruz. Çünkü din eğitiminin temelinde ‘ahlak’ yatar. Bu yüzden Peygamber Efendimiz: “Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim” buyurmuş. Yani çocuğa güzel ahlakı öğretmekle aslında ‘din eğitimini’ öğretmeye başlamış sayılırız” diye konuştu.

“Ahlak denen mefhum sizinle olduğu sürece din de sizinle beraberdir”

Zengin, “İnsanlara dini öğretmeliyiz. Çünkü insanın yaratılışında ve fıtratında inanmaya ihtiyacı vardır. İnanmak bize sonradan öğretilen bir olgu değil, yaratılıştan gelen bir durumdur. Dinin psikolojik ve duygusal yanı olduğu gibi toplumsal yönü de vardır. Eğitimin asıl amacı kişinin sosyalleşmesini sağlayan bir durumdur. Din, inanç ve eğitim toplumun ayrılmaz bir parçasıdır. Dolayısı ile insanın hayatının bütününü kapsar. Fakat sizin dini hayat ve bilgi dediğiniz şey sadece namaz ve oruçtan ibaret değildir. Din sizi camide ve ramazanda da bulur. Çarşıda-pazarda esnaflık yaparken de bulur. Her an inancınız sizinle beraberdir. Ahlak denen mefhum sizinle olduğu sürece din de sizinle beraberdir” diye ekledi.

7 Ekim 2019- 13 Ocak 2020 tarihleri arasında her hafta farklı konu ve uzmanlar eşliğinde gerçekleşen seminerler kapsamında; Kur’an ve Sünnete Göre Ebeveynlik Anlayışı, Hamilelik Süreci ve Gebelik Psikolojisi, Anne Baba Bebek Etkileşimi ve Kendi Ebeveynlik Anlayışının Temelleri, Bebeğin Fiziksel, Sosyal ve Psikolojik Gelişimi 0 – 36 Ay, Çocukta Beslenme, Çalışan Anne/ Evdeki Anne ve Çocuk Psikolojisi, Koruyuculuktan Sınırsızlığa, Çocuk Gelişiminde Oyunun Önemi, Çocukta Özgüven ve Sorumluluk Geliştirme, Çocukta Uyum ve Davranış Sorunları, Anlama Eşikleri ve İletişim, Çocukta Mahremiyet Eğitimi, Çocuk Eğitiminde Babanın Rolü, Mutlu Çocuk Yetiştirmenin Temel Prensipleri, Çocuklarda Din Eğitimi gibi konu başlıkları ele alındı.