Evlilik Okulu’nda bu hafta, Psikolog Arzu Seven Tatlı ile “Mutlu Evliliklerin Özellikleri” konusu ele alındı.

Sağlıklı evliliğin temel unsurlarının; niyet, kabul, saygı ve emek olmak üzere dört ayak üzerine kurulu olduğunun altını çizerek konuşmasına başlayan Seven, bu dört başlığı şöyle açıkladı: “Niyet evliliğe kabul edilebilir bir amaç verir ve bu amaç doğrultusunda hareket etme motivasyonu sağlar. Mevcut engeller varsa bu engelleri de tespit edip aşabilmek için çabalama gücü verir.

“Kabul olmadan uyum ve çözüm olmaz”

Evlilikte kabul dediğimizde ise bunun birkaç önemli ayağı var aslında; kişinin önce kendi varoluşunu, özelliklerini, kabiliyetlerini ve sınırlılıklarını bilip, yüzleşerek artı ve eksileriyle huzurlu bir kabul sürecinden geçmiş olması gerekir. Daha sonra eşinin varoluşsal karakter özellikleri, sorun çözme becerileri ve yaşamı idame etme biçimini kabul edebilmiş olması lazım. Üçüncü ve en önemli ayaklardan diğeri ise bu iki partnerin beraber oluşturduğu sistemi şartsız kabul etmesidir” dedi.

Kabul sürecinden geçmenin sadece evlilik ilişkisi için değil bu hayatta anlam bulabilmek, daha kaliteli bir hayat sürmek için gerekli şartların da başında geldiğini söyleyen Seven şöyle devam etti: “Peki, kabul sürecini nasıl kolaylaştırıp anlamlı kılarız? Çünkü ancak, kendi sınırlılıklarının farkında olan birisinin diğerinin sınırlılıklarını da kabul etmesi daha kolaylaşacaktır. Kabul olmadan uyum ve çözüm olmaz. Fizyolojik olarak aslında beynimizin her türlü güçlüğe uyum sağlama kapasitesi var fakat ön şart olarak güçlüğü taşımayı kabul etmemiz gerekiyor.

Kabul sürecini birey gerekli donanıma sahipse tek başına gerçekleştirebilir. Eğer böyle bir donanımı yoksa kişi hem evlilik hayatında hem de diğer ilişkilerinde hep aynı noktada tıkanıp kısır döngüye girecektir. Evlilik ilişkisi de bir kısır döngüye girmiş, iki tarafında istek ve beklentileri karşılanmıyor ve taraflar gündelik hayatını bozacak derecede mutsuzsa, kişinin bu kabul sürecini tek başına gerçekleştiremediğini anlayıp bu konuda uzman birisinden bir süre yardım alması gereklidir” diye ifade etti.

Seven, “Çiftler arasındaki saygı ve sevgiyi diri tutan en büyük unsur; tarafların mümkün olduğunca aralarındaki saygı kuralını bozmaması, hitap ederken, konuşurken nezaket kurallarını ihmal etmemesine verdiği önemde yatıyor. Aynı zamanda evli çiftlerin giyim kuşamlarına, genel temizlik kurallarına dikkat etmeleri yine karşı tarafta “önemsenme” duygusu oluşturduğu için çiftin hayatına kesinlikle renk katacak önemli bir saygı unsurudur. Yine bir konuda karar verirken karşı tarafın arzu ve isteklerini göz önünde bulundurmak beraber karar almak önemli bir saygı göstergesidir” diye ekledi.