Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM), divan edebiyatının en güzel şairleri ve unutulmaz beyitlerini Hayati İnanç ile “Gençlerle Divan Şairleri Okumaları” programında Ankaralı gençlerle buluşturdu.

Geleceğe yön vermek için köklerinize sahip çıkın

KAGEM Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda “Şair ülkesinin üstadı Fuzuli’dir” diyerek söyleşisine başlayan Hayati İnanç, şairin gençler tarafından bilinmediğine işaret ederek “Redifinden dolayı “Su Kasidesi” diye anılan şiir aslında bir naattır. Bilindiği gibi Hz. Peygamber’i övmek ve ona karşı duyulan sevgiyi ifade etmek amacıyla yazılan kasidelere naat denir. “Senin yanağını anmaktan dolayı kirpiklerim ıslansa ne çıkar? Zira gül elde etmek isteğiyle dikene verilen su boşa gitmez” diye devam eden bu naatta Üstat Fuzuli, Hz. Muhammed’e duyduğu derin sevgiyle birlikte, suya duyulan hasret ve aşk temalarına yer vermiştir. Su Kasidesi Fuzuli’nin Türkçe Divan’ındadır. Fakat gençlerimiz bundan habersiz” diyerek gençlere “Geleceğinize doğru yön vermeniz için geçmişinizi iyi tanımanız ve köklerinize sahip çıkmanız gerekiyor” tavsiyelerinde bulundu.

Program buyunca İnanç, ezberindeki 7 bin beyitle çeşitli dönemlerde yaşamış ve iz bırakmış şairlerden bolca örnek vererek, gençlik yıllarında yaşadığı ve hayatında önemli iz bırakan olayları kendine has üslubu ile dinleyenlere mizahi bir dille anlattı.

TDV KAGEM ev sahipliğinde her ay düzenli aralıklarla genele açık olarak düzenlenmesi planlanan Hayati İnanç ile “Gençlerle Divan Şairleri Okumaları” programının ikincisi, 12 Kasım 2019 Salı saat 18.00’de TDV Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.