Öğle Arası Semineri | Tarihî Fonksiyonu ve Günümüze Etkisi Bağlamında Siyer-i Nebî ve İslam Tarihi

Doç. Dr. Mehdin Çiftçi ile…

Her Pazartesi| 12.30-13.30 Arası

İnsanlığa doğru yolu göstermek amacıyla peygamber olarak görevlendirilen Hz. Muhammed (s.a.v), ilahî hitabın nasıl anlaşılması gerektiğini uygulamalı olarak göstermiştir. Kendisinden sonra Müslümanların kurdukları devletler ile bu dönemlerde de biz Müslümanlar için önem arz etmektedir. Tüm bu faaliyetlerin sahih kaynaklardan araştırılarak günümüz insanının anlayacağı bir yöntemle sunulması amacıyla düzenlenen bu seminer dizisinde, Cahiliye döneminden başlayarak Hz. Muhammed’in peygamberlik öncesi ve sonrası hayatı, Hulefa-i Râşidîn, Emevîler, Abbasîler ve Endülüs gibi İslam tarihinin ilk dönemlerinin dinî, siyasî, iktisadi ve sosyo-kültürel yönleri hakkında bilgi verilecek ve böylece Hz. Peygamber’in getirdiği mesajın hem o dönemler hem de günümüze etkisi ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Doç. Dr. Mehdin ÇİFTÇİ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Anabilim Dalı

2003’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak yüksek lisansını 2006 yılında, doktorasını da 2012 yılında tamamladı. 2003-2013 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 2013-2017 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2017 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesine atandı. Halen aynı fakültede İslam Tarihi Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Süleymaniye Dârülhadisi, Osmanlı’nın Bilgeleri-1: Taşköprizâde Ahmed Efendi ve Osmanlı Medreseleri adlı kitapları ile kitap bölümleri, ansiklopedi maddeleri, sempozyumlarda sunduğu tebliğler ve akademik dergilerde yayımlanmış birçok makalesi bulunmaktadır.

 

*Program genele açıktır