Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM) tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik başlatılan “Kurgu mu? Gerçek mi?” başlıklı okuma tartışma grubu seminerlerinin ilki başladı.

KAGEM İstanbul Salonunda gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak katılan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Nurullah Yazar, doğu ve batı ekseninde medeniyet kavramları üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Tarih ve medeniyet okumalarında en doğru tespiti yapabilmek için tarihe tek yönlü değil, insanı da içine alacak şekilde yüz seksen derece okumalar yapılması gerektiğine dikkati çeken Yazar, şunları kaydetti; “19. yüzyılın ortalarından itibaren başlayan ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde tam olarak şekillenen Avrupa ve ABD merkezli tasavvurlar; sinema, edebiyat ve akademik çalışmalar gibi birçok farklı enstrüman aracılığıyla kurgulanmış bir gerçek inşa etmiş ve dünya tarihinin tek gerçek anlatımı olarak sunulmuştur. Kurgulanan unsurlara bakıldığında her türlü maddi keşif ile kültürel ve felsefi erdemin sahibi, gelişmiş ve medeni Batının karşısında; egzotik, karanlık çağlardan gelen ve geri kalmış Doğu anlatımı ön plana çıkmıştır. İlerleyen dönemlerde bu anlatımı tamamlayan söylemler geliştirilerek, dünya tarihinde medeniyet ve kültür bağlamında her türlü anlatımın Batı eksenli okunması hedeflenmiştir. İşte tam da bu noktada bu içeriklerin ne oranda kurgu ne oranda gerçek olduğunu algılayabilmemiz için okumalarımızı daha derinlikli yapmaya ihtiyacımız var. ”
“Kurgu mu? Gerçek mi?” başlıklı okuma tartışmaları, her hafta sadece kayıtlı katılımcılar eşliğinde pazartesi günleri KAGEM İstanbul Salonunda devam edecek.