Medeniyet Sohbetleri | Bir Kavram Bir Âlem

Dr. Savaş Barkçin İle…

[Cuma (Ayda 1): 18.00-19.30 ]

Her kavramın farklı bir anlam dünyası vardır. Bir kavram üzerinde konuşmak, mana dünyasına kapı aralamaktır. Anlam dünyalarını zenginleştiren toplumlar, medeniyetleri oluşturan toplumlar olmuşlardır. Bu yüzden; medeniyet üzerine konuşulduğunda kavramlar önem arz etmektedir. Medeniyet Sohbetleri seminerlerinde; adalet, samimiyet, niyet, gayret sıdk, ahlâk gibi tevhid kavramları ve bu kavramların müzikten mimariye, düşünceden şiire pek çok alana nasıl yansıdığı örnekler eşliğinde tartışılacaktır. Bu örneklerle; günümüz tevhid anlayışının bilgi ve bakış eksikliklerinin nasıl giderileceği, tevhid medeniyetinin nasıl keşfedileceği ve medeniyetin yeniden ihya yollarının nasıl bulunacağı katılımcılarla paylaşılacaktır.

Dr. Savaş Ş. Barkçin / Kültür Araştırmacısı

1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında Washington’da Johns Hopkins Üniversitesi, SAIS okulundan master derecesi, 2001 yılında Bilkent Üniversitesinden siyaset felsefesi doktorası aldı. 1989’da Devlet Planlama Teşkilatına girdi. 2003’te TİKA başkanlığına atandı. TÜBİTAK’ta Başkan Danışmanı olarak görev yaptı. Başbakan başmüşavirliği, Cumhurbaşkanı başdanışmanı görevlerinde bulundu. 2018 yılı başında emekli oldu. Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve medeniyet konularında pek çok konferans ve dersler vermiştir, aynı zamanda profesyonel bir moderatördür. Müzik, tarih, şiir, tasavvuf ve edebiyat Dr. Barkçin’in başlıca ilgi alanlarıdır.  Bu alanlarda pek çok yazıları, kitapları, üniversite dersleri, tercümeleri, televizyon programları ve konferansları vardır. Serbest ve hece ölçülü şiirleri vardır.

*Program genele açıktır