Okuma Tartışma Grubu | Akademik Yazmak ya da Yazamamak

Prof. Dr. İhsan Toker ile

[Perşembe (15 Günde 1) : 18.00-19.30 ]

Yazmanın emek gerektiren ve kolay olmayan bir süreç olduğu aşikârdır. Akademik yazım ise daha zor bir eylemdir. Akademik yazımda, genel yazım yeteneklerinin dışında bilimsel prosedürlerin işin içerisine dâhil olması söz konusudur. Türkiye’de lisansüstü çalışmalar yapan araştırmacılar, tez ve makale yazım sürecinde zorluk ve sorunlar yaşamaktadırlar. Daha da kötüsü, tez kabul ve teslimi sürecinde bile çok ciddi sorunlar metinlerde yer almaktadır. Bu seminer dizisinde ilgili sorunlar bağlamında; akademik bir uğraş olarak metin oluşturmanın temel birtakım boyutları ve aşamaları –iyi ve kötü- örnekler üzerinden yarı uygulamalı bir biçimde ele alınıp tartışılacaktır. Sosyal bilimler ve daha çok sosyoloji alanlarında incelemeler yapılacak olan seminerlerin ana hedef kategorisi, bu alanda yazma öncesi ya da yazım aşamasında olan lisans ve lisansüstü öğrencilerdir.

İhsan TOKER

Prof. Dr. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı

Doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Bir Yapılaşma İlişkisi Olarak Kadınlar ve Din. Başkent Kadın Platformu Örnek-Olayı başlıklı teziyle tamamladı. Yayınlanan çalışmaları arasında Türkiye’de ilahiyat fakültelerindeki laiklik anlayışlarına ilişkin olarak yazdığı Teolojik Bir İnşa Olarak Laiklik (Eskiyeni, 2009) ile İslam sosyolojisi tartışmaları ile ilgili olarak editörlüğünü yaptığı İslam ve Sosyoloji (Eskiyeni, 2012) başlıklı kitaplar bulunmaktadır. Yine Brynjar Lia’nın Müslüman Kardeşlerin Doğuşu ve Ali Rahnema’nın Müslüman Ütopyacı başlıklı kitaplarını Türkçeye kazandırmıştır. Ayrıca Eskiyeni dergisinin editörlüğünü yürütmekte olup; toplumsal cinsiyet ve din, din sosyolojisi, nitel araştırmalar, sekülerleşme, İslam sosyolojisi, kültürel çalışmalar gibi alanlarda makaleleri yayınlanmıştır.

Çalışma grubumuz;

*Lisans ve Lisansüstü öğrencilere yönelik

*Programımız kapalı grup olup kayıt gerekmektedir.