Okuma Tartışma Grubu | Söz ve Davranış Mühendisliği

Mustafa Acar Acartürk ile…

[Her çarşamba: 18.00-19.30]

İletişimin iki önemli öğesi olan söz ve davranış, kişinin kendisini doğru ifade edebilmesi, sosyal ve profesyonel yaşamının basamaklarında kararlı adımlar atabilmesi için önemlidir. Kişinin kendi farkındalığını ve farklılığını belirlemesi, bu iki ivmeyi harekete geçirmesiyle ilişkilidir. Söz ve Davranış Mühendisliği seminerlerimizde; kendini ifade etme, profesyonel ve sosyal yaşamdaki izlenim, doğru ve etkili iletişim kurabilme, sosyalleşme süreci, akıl -dil -beden uyumu ve hayattaki duruş gibi konular, çeşitli örnekler ve sunumlar eşliğinde işlenecektir.

Her hafta farklı konular etrafında bir araya gelinecek olan okuma tartışma grubumuzda şu ana başlıklar ele alınacaktır.

  • Ben Kimim?
  • Kendini İfade Etme, Farkındalık Oluşturma
  • Profesyonel ve Sosyal Yaşamdaki İzlenim
  • Konuşarak doğru ve Etkili İletişim Kurabilme
  • Akıl Dil Beden Uyumu
  • Türkçenin Doğru Kullanımı

*Çalışma grubumuz;

*Lisans ve Lisansüstü öğrencilere yönelik

*Programımız kapalı grup olup kayıt gerekmektedir.

Mustafa Acar ACARTÜRK

1989 yılından bu yana TRT bünyesindeki kanallarda Radyo ve Televizyon programlarında Spikerlik-Sunuculuk, Program Yapımcılığı görevlerinde bulunmuş ve halen devam etmektedir.Kendisi ayrıca ulusal ve uluslararası üst düzey protokol katılımı olan medya açılışları, paneller, sempozyumlar, resmi geceler, resmi bayram törenleri sunmuş, halen sunmaktadır.Bu birikimlerini ; TRT kurumunun görevlendirdiği; kamusal alandaki çeşitli kurum ve kuruluşlarda vermiş olduğu spikerlik–sunuculuk, hitabet, kurumsal hitabet, topluluk karşısında konuşma, etkili ve güzel konuşma, yaşamsal duruş – kişisel farkındalık, etkili ve doğru iletişim, etkili beden dili kullanımı, etkili liderlik ve yönetim becerilerini geliştirme vb. konularla ilgili alanlarda oluşturduğu eğitim programlarını , her kademede yönetici ve personele , uzun yıllardır, seminerler şeklinde aktarmaktadır.