Okuma Tartışma Grubu |  Osmanlı Dinî- Düşünce Geleneği

Doç. Dr. Mehmet Kalaycı ile

[ Her Salı Saat: 18.00-19.30 ]

 Osmanlı dönemi, farklı dinî düşünme biçimlerinin kesiştiği bir kavşak noktasıdır. Zamansal ve mekânsal bağlamlara göre değişen farklı dinî paradigmalar, Osmanlılarda tek bir potada eritilmekte ve yeni terkipler üretilebilmektedir. Bu durum, Osmanlı dinî düşünce tarihine altı asırlık toplu bir serüven olarak bakmayı, bu süreçte yaşanan temel kırılmaları ve paradigma değişikliklerini yakalamayı gerektirmektedir. Tarihsel-sosyolojik bir bakış açısı doğrultusunda şekillenecek olan seminerlerimizde, Osmanlı dinî düşüncesi öncesi ve sonrasından veya ikincil kaynaklardan hareketle değil, kendi düşünce hafızası üzerinden tahlil edilmeye çalışılacaktır. Bu çerçevede katılımcıları söz konusu hafızaya ortak edebilmek amacıyla, elyazması eserlerden seçilmiş çeşitli örnekler zaman zaman sunu eşliğinde paylaşılacaktır.

Doç. Dr. Mehmet KALAYCI

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2000 yılında mezun oldu.  2011 yılında Tarihsel Süreçte Eşarilik-Maturidilik İlişkisi adlı teziyle doktorasını tamamladı ve 2017 yılında doçent oldu. Doktora çalışmasının kitaplaşmış hali 2015 yılında Türkiye Bilimler Akademisi tarafından telif eser ödülüne layık görüldü.  Anadolu Selçukluları, Beylikler ve Osmanlı dönemi Sünnilik merkezli dini düşünce tarihi alanında çalışmalar yapmaktadır. Halen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi anabilim dalı öğretim üyesi olarak görev yapmakta, Arapça, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

*Çalışma grubumuz;

*Lisans ve Lisansüstü öğrencilere yönelik

*Programımız kapalı grup olup kayıt gerekmektedir.