Okuma Tartışma Grubu | Kurgu mu? Gerçek mi?

Dr. Öğr. Üyesi Nurullah Yazar ile…

[Her Pazartesi: 18.00-19.30 ]

XIX. yüzyılın ortalarından itibaren başlayan ve XX. yüzyılın ilk çeyreğinde tam olarak şekillenen Avrupa ve ABD merkezli tasavvurlar; sinema, edebiyat ve akademik çalışmalar gibi birçok farklı enstrüman aracılığıyla kurgulanmış bir gerçek inşa etmiş ve dünya tarihinin tek gerçek anlatımı olarak sunulmuştur. Kurgulanan unsurlara bakıldığında her türlü maddi keşif ile kültürel ve felsefi erdemin sahibi, gelişmiş ve medeni Batının karşısında; egzotik, karanlık çağlardan gelen ve geri kalmış Doğu anlatımı ön plana çıkmıştır. İlerleyen dönemlerde bu anlatımı tamamlayan söylemler geliştirilerek, dünya tarihinde medeniyet ve kültür bağlamında her türlü anlatımın Batı eksenli okunması hedeflenmiştir. Bu içeriğin ne oranda kurgu ne oranda gerçek olduğunu seminerlerimizde tartışacağız.

Dr. Öğr. Üyesi Nurullah YAZAR

Bursa’da doğdu. 2007 yılında “Selçuklu Devleti’nde İsyanlar” başlıklı teziyle yüksek lisansını, 2013 yılında “Büyük Selçuklular Döneminde İsfahan” adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2009 yılında Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)’nde “Avrupa Birliği Temel Eğitim Kursu”na, 2010 yılında “Avrupa Birliği Uzmanlık Eğitim Kursu”na katıldı. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)’nun teknik ve malî desteği ile yürütülen “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması Projesi”nde yer aldı. 2014 yılı Mayıs ayında Selçuklu Dönemi ile ilgili Farsça kaynak ve tetkik eserler üzerinde araştırma yapmak üzere İran Kültür Müsteşarlığı bursuyla İran’a gitti. Aynı yılın Eylül ayında Columbia Üniversitesi’nde bir yıl süre ile misafir öğretim üyeliği yaptı. Halen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

*Çalışma grubumuz;

*Lisans ve Lisansüstü öğrencilere yönelik

*Programımız kapalı grup olup kayıt gerekmektedir.