İlim ve Hayat Semineri | Fıkıh Okumaları

Zehra Tuncel ile…

Her Perşembe | 14.00-15.00 Arası

Fıkıh, Arapça bir terimdir ve kelime anlamı itibariyle “anlamak, idrak etmek, derin bir anlayış” demektir. Kuran-ı Kerim’de de fıkıh kavramı bu çerçevede kullanılmaktadır. Kişinin itikâdî, fıkhî ve ahlâki görevlerini en güzel şekilde yerine getirebilmesi ilim ile mümkündür. İlim ise Allah’ın kullarına yüklediği en önemli misyonlardan biridir. Fıkhî hükümlerin yer aldığı ilmihal kitapları, insanın günlük hayatında karşılaştığı problemlere yönelik bilgiler ihtiva etmektedir. Bu nedenle Müslümanların fıkıh alanındaki problemlerine, öğrenmek istedikleri bilgilere “Fıkıh Okumaları” sayesinde ulaşmaları, bu alanda ilim sahibi olmaları hedeflenmektedir.

Zehra TUNCEL

Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi 

1999 Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi mezunudur. Çalışma hayatına Diyanet İşleri Başkanlığında vaiz olarak 2005 yılında başlamış ve 2012 yılında uzman vaiz olmuştur. Din eğitimi alanında yüksek lisans yapmaktadır. Ankara Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Koordinatörlüğü görevinde bulunan Tuncel, halen Diyanet İşleri Başkanlığı vaizi olup, evli ve bir çocuk annesidir.

*Program genele açıktır