Okuma Tartışma Grubu |  Dijital Çağa Çevrimdışı Eleştiriler

Dr. Öğr. Üyesi Ekmel Geçer ile…

[ (Ayda 1)  Cuma Saat: 18.00-19.30 ]

Günümüz teknoloji çağında karmaşık ve bizi her gün daha çok sarmalayan bir medya atmosferinde yaşıyoruz. Yenisinden gelenekseline kitle iletişim araçları ve özellikle sosyal medya ile olan girift ilişkimiz; algılarımız üzerinde, gerçekliğe dair duygularımızda ve düşünce dünyamızda ciddi etkileşimlere neden oluyor. Öyle ki ilkelerimiz değişebiliyor ve hakikat yerine “doğru olmayan”a inanabiliyoruz. Bize iletilen mesajlar doğrultusunda yalnızlaşabiliyor ya da bizim gibi, manipüle edilmiş bilgileri gerçeklik sananlarla kapalı bir fanüste yaşamaya devam edebiliyoruz. Bu bağlamda Dijital Çağa Çevrimdışı Eleştiriler semineri bir yandan yeni medya mecralarına dair derinlikli okumalar yapmamızı sağlayacak diğer yandan da dijital medya ve bilgi teknolojileri bağlamında sosyal, politik, düşünce ve kültür dünyamızdaki değişimleri analiz edebilecek bir birikim sunacaktır. Aynı zamanda gittikçe karmaşıklaşan bilgi toplumunu anlamamıza yardımcı olacak analitik bir bakış açısı geliştirmemize olanak tanıyacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Ekmel GEÇER

2004’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Ekmel Geçer, 2007’de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Popüler Kültür ve Medya” teziyle Master derecesi aldı. 2009 yılında İngiltere’de Leicester Üniversitesinde “siyasal iletişim” teziyle ikinci yüksek lisansını tamamladı. Doktorasını Loughborough Üniversitesi medya bölümünde bitiren (2014) GECER, bir yandan “bağımsız gazetecilik” yaptı.

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesindeki dört yılın ardından (2015-2019), Sağlık Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyeliği devam eden Geçer, yarı zamanlı olarak da Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsünde dersler vermektedir.

*Çalışma grubumuz;

*Lisans ve Lisansüstü öğrencilere yönelik

*Programımız kapalı grup olup kayıt gerekmektedir.