Okuma Tartışma Grubu | Sosyal İnavasyon ve Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Muradiye ATEŞ ile…

[Her Perşembe : 18.00-19.30 ]

Bu çalışma grubu; “Günümüz toplumsal sorunlarının çözülmesinde ve ihtiyaçların giderilmesinde dünyada ve Türkiye’de ne tür yenilikçi çözümler bulunmaktadır?” sorusuna interaktif bir şekilde cevap arayacaktır. Literatürde “Toplumsal sorunların çözümünde yeni yollar” olarak tanımlanan “Sosyal İnovasyon” kavramı diğer ilgili terimler (gönüllülük, sosyal girişim, yenilikçi kamu sosyal politikaları vb.) ile birlikte ele alınacaktır. Dünyadaki ve Türkiye’deki iyi uygulama örnekleri incelenerek içinde bulunduğumuz toplum adına ortaya konulabilecek somut yenilikler tartışılacaktır. Okumalar kapsamında Muradiye Ateş’in “Sosyal İnovasyon” kitabı takip edilecektir. Ayrıca, ilk ders belirlenecek konular hakkında İngilizce makale okumaları ve kısa sunumların yapılması da planlanmaktadır.

Muradiye ATEŞ

Dr. Öğr. Üyesi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi olan Muradiye Ateş, lisans ve yüksek lisans eğitimini 2001-2007 arasında Wirtschaftüniversitat Wien İşletme Bölümü’nde tamamladı. Doktora çalışmasını Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politika Anabilim Dalı’nda “Sosyal İnovasyon ve Türkiye: Potansiyeli, Dinamikleri ve Sosyal İnovatif Çalışmaları Desteklemede Devletin Rolü” üzerine yaptı. 2016-2017 arasında TÜBİTAK bursuyla Harvard Kennedy School Ash Center for Democratic Governance and Innovation’da ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. Bu süre zarfında Harvard bünyesinde oluşturulan Sosyal İnovasyon Stüdyosu kurucu komitesinde görev aldı. Her Çocuğa Eğitim Vakfı (HERÇEV) ve Bostan Sosyal İnovasyon Enstitüsü Derneği kurucularından olan Ateş, sosyal inovasyon alanında yapılan çalışmalarda aktif rol üstlenmektedir. Çalışma alanları arasında sosyal kalkınma ve gelişim, sosyal politika, sosyal inovasyon, kamuda inovasyon, sosyal girişimcilik konuları bulunmaktadır. İki çocuk annesi olan Ateş iyi derecede İngilizce ve Almanca, orta derecede ise Endonezce bilmektedir.

* Okuma Grubumuz;

*Lisans ve Lisansüstü öğrencilere yönelik

*Programımız kapalı grup olup kayıt gerekmektedir.