İnsan, sembol ve imgelere anlamlar yükleyerek hayatını devam ettirir. Farkında olsun ya da olmasın etrafını çevreleyen göstergelerle iç içe yaşar. Kendine gönderilen binlerce örtük ya da açık mesajı alır ve cevap verir. Mesaj her yerdedir. Bu seminerlerde bir haber metninin, reklamın, filmin, dizinin, gazete sayfalarının zihnimize gönderdiği mesajların ardındaki gerçekliğe ışık tutulacak; üretileni eleştirirken, yeniden üretimin nasıl olması gerektiğine dair bilgiler edinilerek, senaryo yazma ve haber toplama teknikleri üzerinde durulacaktır. Bir eleştiri ve yeniden üretim süreci olacak seminerlere zaman zaman uzman konuklar da eşlik edecektir..