Bu seminerler dizisinin amacı İbn Haldun’un tarihsel ve toplumsal gelişme ve değişmeler ile bunlar arasındaki ilişkileri akılcı bir bilimsel yaklaşım esasına göre analiz etme, açıklama ve yorumlama yönünde geliştirmiş olduğu yöntemsel ve kuramsal yaklaşımı bu konular etrafında halen sürdürülmekte olan tartışmaları da dikkate alarak değerlendirmektir. İbn Haldun’un entelektüel çabası ve mirası İslam dininin bir dizi temel inançlarına ve değerlerine bağlı kalarak akılcı ve dünyevi yani inceleme nesnelerinin kendi vasıfları dâhilinde bir bilimsel yöntem geliştirme ve açıklama yapma adına nasıl ilerlenebileceği hakkında önemli ipuçları sağlamaktadır.