İslam medeniyetindeki en gelişmiş ahlak metinlerinden biri olan Kınalızade’nin Ahlâk-ı Alâî adlı eserinin ilk bölümleri, özellikle erdem merkezli ahlak anlayışı göz önünde bulundurularak okunacak; metin çerçevesinde İslam ahlak düşüncesinin temel kavramları, insan eyleminin kaynağı, doğası, süreçleri, amacı, irade ve ihtiyarın insan eylemindeki yeri, ahlaki eylemin varlıkça ve bilgice çözümlesi ile İslam medeniyetindeki değişik alanlardan kaynaklanan farklı ahlak anlayışlarının birbiriyle ilişkileri üzerinde durulacaktır.