Bu dersin amacı sosyal bilimlerdeki temel metodolojik yaklaşımlardan olan pozitivizm (doğalcılık) ve inşacılığın temel felsefesi ve kabulleri, toplumsal hayatın bilinmesi, anlaşılması, açıklanması sorununu nasıl ele aldıkları ve bu amaçla hangi yöntemleri nasıl istihdam ettiklerinin incelenmesi ve tartışılmasıdır.

 

Doç. Dr. ABDÜLKERİM SÖNMEZ- Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Türkiye’de, doktora eğitimini İngiltere’de tamamlamıştır. Ağırlıklı olarak klasik sosyoloji kuramları, sosyal bilimlerde metodoloji, toplumsal tabakalaşma, kır ve tarım sosyolojisi ve din sosyolojisi dersleri okutmaktadır. Kırsal ve tarımsal yapılarda dönüşüm, sosyal bilimlerde metodoloji, toplumsal sınıf ve toplumsal hareketlilik ve trafik güvenliği konularında yayınlanmış bilimsel çalışmaları bulunmaktadır.