Atölye kapsamında, sanat tarihi ve sanat akımlarının, felsefi, ilahi ve kültürel dokular kapsamında, öz- biçim kurgusu, disiplinler arası ilişkilerin tahlili yapılacak;  günlük hayatımız içinde aktif ve pasif yansımalarına değinilecek; İmge- ses- cisimler açık ve mecazi (metafor) perspektifken incelenecek, irdelenecektir. Resim, müzik, tiyatro, sinema, televizyon, dans, mimarlık, grafik ve çevre konusu alanlarında sanatçı- eser-medya ilişkisi gündeme getirilecek, kültür ve medeniyet hayatımıza etkileri tartışılacak; İslam inancında sanat ve iletişimin konumu, Hakikate dair günümüz medeniyetinde ne, neden ve nasıl söylemleri açımlanacak;  Sanat disiplinleri arası saha çalışmaları yapılacaktır/ Selçuk Ferit