İnsan haklarının, eşitliğin, düşünce ve ifade özgürlüklerinin ve insan haysiyetinin vazgeçilmez kabuller olarak öne çıktığı günümüz dünyasına Mevlâna’nın yol gösteriyor olması, ancak onun evrenselliğinin ifadesi olarak değerlendirilebilir. Mesnevi okumalarında konu tasnifi yapılmadan, baştan sona doğru okunması şeklinde bir yol takip edilmektedir. Derslerde Mesnevi’nin Farsça metninden örnekler de okunmakta ve Türkçe tercümesi verilen beyitler açıklanmaktadır. / Prof.Dr. Hicabi Kırlangıç

PROF.DR. HİCABİ KIRLANGIÇ Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümünde alan Kırlangıç, yüksek lisansını aynı üniversitede “Cami’nin Subhatu’l-Ebrar Mesnevisi ve Çevirisi” başlıklı teziyle tamamladı. 2002’de “Doğu Dilleri ve Edebiyatları bilim alanında doçent unvanını aldı. Halen D.T.C.F. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümünde doçentlik kadrosundaki görevini sürdürmektedir. Mevlânâ Araştırmaları Derneğinin kurucularından ve yönetim kurulu üyelerindendir.