Mesnevî Okumaları Asırlar boyunca halk arasında çeşitli mekanlarda okunup açıklanan Mevlana’nın eseri Mesnevî, kişisel olgunlaşma ve toplumsal dayanışmayla ilgili önemli bilgiler ve ikna edici açıklamalara sahiptir. Bu nedenle tarihte ve günümüzde farklı tercih ve yorumları olan çevrelerin ortak kaynak eseri konumunda görülmektedir. KAGEM’de herkese açık şekilde sürdürülen Mesnevî okumalarında metin beyit sırasıyla okunup açıklanmakta, Türkçe ve Farsça Mesnevî şerhlerinden de yararlanılmaktadır. / Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu

PROF. DR. ADNAN KARAİSMAİLOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi

Ankara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan Karaismailoğlu, 1985’de doktora tezini tamamladı. 1990’da Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttü.1997’de profesör oldu. Şu anda Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyeliği yanında Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2014 yılından bu yana Mevlana Araştırmaları Derneği başkanlığını sürdürmektedir.