KALEM Söyleşilerinde, Dr. Savaş. Ş. Barkçin ve Celâleddin Çelik’in hoş sohbeti eşliğinde duygu dünyamızda yerini alan pek çok konu, müzik ve şiir etrafında “meşk” edildi.
Barkçin, “Mûsiki ve makamlarla tanışıklığımız, bebeklikten itibaren annelerimizin hicaz makamındaki ninnileri ile başlamıştır. Bu sebeple hicaz makamı öyle bir genetik kodlarımıza işlemiş bir makamdır ki, Türk müzik geleneğinde çok önemli bir yeri vardır.
İslam’ın tevhid anlayışında usulün her zaman var olduğunu ifade eden Barkçin, İlimlerde de usul esastır. Fakat usul, giriş kapısıdır. O sebeple esas olan kişinin kendini görmesi ve bilmesidir. Mevleviler makamı üçe ayırır. Gârami, tasviri ve uhrevi. Gârami; aşk bildirir, uşak ve hicaz makamıdır. Tasviri; bir ressam gibi sana bir duyguyu çizer ve nihavent makamıdır. Uhrevi; bu makamları işittiğimizde ise ruhumuz uhrevi makamlara yükselişe geçer 
diye konuştu.
Müzik üzerinden bütünleşmenin bizim temel kavramlarımızdan biri olduğuna vurgu yapan Barkçin, “Her dil, bir müziktir. Müzik dediğimiz şey, ölçülü, güzel ve ahlaklı olmaktır. Dilde de oran budur. Musiki güzelliğin terennümüdür. Müziğin kalitesi, o ülkenin düzenini gösterir. Osmanlı müziğindeki o güzellik te, O medeniyetin kendi güzelliğinin yansımasıdır. Osmanlı büyük bir medeniyetti. Fakat asıl büyüklüğü tevazuundandı.
Müzik insanı erdiren ve olduran bir sanattır. Bu sebeple müziği saf tutmak esas olmalıdır. Kafa karışıklığı, kalp karışıklığına neden olur. Kalbin aklı boşuna değildir. Kalbi olmayan şey, samimi olmuyor. Samimi olmayan şey de kalbi yorar. Dolayısı ile hangi kaynaktan beslenirsek onun eseri oluruz
 diye ekledi.
Celâleddin Çelik ise, Bizim müzik geleneğimizde, diğer sanatlarda olduğu gibi teknik önemlidir. Fakat hiçbir zaman gaye değildir. Müziğin içinde bulunduğu zamana göre dönüşüm yaşaması kaçınılmazdır. Bugün, bizim tutunmaya çalışacağımız ve ihtiyacımız olan zamansız olandır. Yani, değişmeyen ve kalıcı olandır dedi.
Müzik ve muhabbet eşliğinde devam eden söyleşinin ikinci kısmında dinleyicilerden gelen sorulara yer verilirken, programın sonunda Dr. Savaş Barkçin, kitaplarını okuyucuları için imzalamayı da unutmadı.