TDV KAGEM’in “Toplumsal Alanda Kadın” başlığı altında düzenlediği konferans dizisinin Mart ayı konuğu “İslam’da Kadının Eğitimi” konu başlığı ile Diyanet İşleri Uzmanı Dr. Fatma Bayraktar Karahan oldu.

Toplumların tarihi serencamında kadının yeri, İslam’daki konumu ve eğitimi üzerine konuşan Karahan, Geçmişten günümüze kadar olan süreçte, kadının İslam toplumlarındaki konumuna baktığımızda ilk dikkati çeken husus, her dönemde kurulan üç vakıftan birinin kuruculuğunu ve yürütücülüğünü kadınların yapmış olmasıdır. Sadece Peygamber döneminde değil, Emeviler ve Abbasiler dönemi dâhil tüm İslam toplumlarında ciddi anlamda kadınlar varlıklarını gösterip, görev alarak bulundukları topluma yön verdiklerini görüyoruz diye konuştu.

Dünyada diğer toplumlardaki kadınların ise sanayi devrimi ile daha çok aktif olduğunun görüldüğüne işaret eden Karahan, II. Meşrutiyetten sonra gelen modernleşme ile birlikte toplumsal alanda gerçekleşen dönüşümün yanında, kadınlarla alakalı alanlarda da ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşandı. Bu değişim Fransız ihtilali sonrası oluşan feminist hareketi ile birlikte kadın hakları mevzusunu beraberinde getirdi. Sanayileşme sonrası kadınların daha ağır işlerde çalışması bazı hakların koruma altına alınması ihtiyacı gerçeğini ortaya koydu. Tarihte kadının konumu ve durumu ile ilgili farklı ülkelerde ve iklimlerde gerçekleşen sorunları kendi bulunduğumuz iklim ve bölgede savunmaya kalkınca çözümsüzlükle sonuçlandı. Meşrutiyet ile de bu süreç tamamen sonuçsuzluğa dönüştü” ifadelerini kullandı.

Kadının aile ya da ev ile ilgili yaptığı işlerde toplum içindeki konumunda bir sıkıntı olmadığını ifade eden Karahan, “Kadın ne zaman ki, iktidar, iktisadi ve eğitim alanlarına dâhil olmaya başlamış işte o zaman kadınının toplumdaki yeri ve hakları sorgulanmaya başlamış. Fakat İslam toplumlarında kadın toplumsal hayatın içinde hep var olmuş ve birçok kadın, ticaret dâhil çeşitli alanlarda kendine yer bulmuştur. II. Abdulhamid döneminde de özellikle genç kızların eğitimi için birçok yeni kurum açılmış” diye ekledi