Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM), hadis alanında önemli çalışmalara imza atmış olan Prof. Dr. Mehmed Said Hatipoğlu’nu “İslam, Kadın ve Hayat” başlıklı konferansı ile konuk etti.

“İslam, kadınlarla erkekler arasında sorumluluk açısından hiçbir fark gözetmedi”

KAGEM Konferans Salonunda gerçekleşen programda konuşan Hatiboğlu, “İslam açısından kadınları dünyadan bertaraf etmek mümkün değildir. İslam; dünyanın bütün işlerini, kendi meşgalesini içine almış olan bir dindir. İslam’ın görüşmediği ve fikir beyan etmediği hiçbir mesele yoktur. Bu bakımdan kadınlarımız da en az erkekler kadar bu dinin konusu olmuştur. Bu din, geldiğinde sadece erkeklere hitap etmedi. Kadınlara da hitap etti. Kadınlarla erkekler arasında sorumluluk açısından hiçbir fark gözetmedi. İslam böyle bir dindir” ifadelerini kullandı.

Hatiboğlu şu sözlerle devam etti; “İslam’dan önce, bize kitâbi din olarak öğretilen Yahudilik ve Hıristiyanlık dinlerini göz önüne aldığımız da, İslam dininin kadınlara olan bakışının en üst seviyede olduğunu görürüz. Fakat buna rağmen bugün, bunun tam tersini isnat ederek İslam’ın kadına olan bakışı noktasında bizlere ve bu dine bilinçli olarak iftara atılmaktadır.

Bildiğimiz üzere Kur’an- Kerim’de bir sâlih amel kavramı var. Sâlih amel demek; iyi ve yararlı iş demek. Kur’an-ı Kerim, bu yararlı işi sadece erkekten beklemiyor. Kur’an-ı Kerim’de erkeklere hitap eden ayetlerin yanında direk kadınlara hitap eden ayetler var. Hatta hicret döneminde nazil olmuş bir ayette kadınların beyatından bahsedilir. Kadınlar da Peygamberimize beyat ediyor ve burada kadınlara marufa itaat edin diyor. Bu emir sayesindedir ki, Müslüman kadınlar İslam toplumunun her safhasında ispatı vucud etmişlerdir. İlk Müslüman, bir hanımdır. İslam uğruna şehid düşen ilk kişi, bir hanımdır. İslam ilimlerinde ilk defa hisse sahibi olanların pek çoğu hanımdır. Onların en model diyebileceğimiz şahsiyeti de Hz. Aişe’dir. Hal böyleyken daha sonra bizler maalesef kendimizi İslam kadınını cehalete sürükleyen bir tatbikatın içinde bulduk.

Kur’an-ı Kerim’de iyiliği emredip kötülükten de alıkoyma vazifesi verilmiştir. Fakat bu vazife erkek ve kadın olmak üzere her iki cinse de verilmiştir. Fakat iyi ile kötüyü öğrenip ayırt etmek için ise önce ilim öğrenip bilgi sahibi olması gerekir. Bu sebeple Peygamber efendimizin hanımların yazı öğrenmesi ve öğretmesi hususunda tavsiyeleri vardır.

Fakat bugün İslam ümmeti, kadınları sosyal hayattan uzaklaştırmak gibi bir asır zarfında ciddi menfi bir değişim gösterdi. Bunu temin etmek için de, İslam’ın ve Peygamber’in bütün emirlerini saptırarak uydurma hadislerle kadını toplumdan soyutlama çabasına girmişlerdir” diye konuştu.

“Bugün, İslam erkeğini terbiye edecek yine İslam kadınıdır”

Bugün, eğitim alanında kadın nüfusunun erkek nüfusunu geçmiş durumda olduğunu ifade eden Hatiboğlu, “İslam dünyasının kalkınabilmesi ve İslam’ın gerçek hedeflerine ulaşması için yapılması gerekenleri yapacak olan takım, kadın takımıdır. İslam erkeğini de terbiye edecek yine İslam kadınıdır. Fakat bunu hanımlar olarak ancak ilimle yapabilirsiniz” dedi.

Hatiboğu, “İslam’ın ilk kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. Ondan sonra hadisler derlenmeye başlandı. En az on iki-on üç asırdır İslam alanında kitap yazılıyor. Bu kitapları hepimizin okuyup öğrenmesi lazım. Çünkü bizler ancak bu kitapları doğru okuyarak yolumuzu tayin edebiliriz” ifadelerini kullandı.

“İslam’ın meseleleri bütün dünyanın meselelerini kuşattığı için, her ilim dalında âlim hanımların yetişmesi mecburidir fikrinden katiyetle ayrılmayın” tavsiyeleri ile konferansına son veren Hatiboğlu, “Bizler kadını ve erkeği ile İslam’ın hedeflerini gerçekleştirmeye yönelmiş olan bir dinin mensuplarıyız. Dolayısı ile bu yolda birlikte yol almaya mecburuz”  dedi.