Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM) yeni dönemde, toplumsal sorunların çözümüne yönelik projelendirdiği  “Toplumsal Alanda Kadın” konferansları serisinin üçüncüsünde  “21. Yüzyılda ‘İslam’da Kadın’ Tartışmaları: Metodolojik ve Tarihsel Bakış” konusu ile araştırmacı-yazar Nazife Şişman’ı konuk etti.

“Kadının toplumdaki yeri, geçmişten bağımsız olarak bugünkü iktisadi yapı üzerinden yeniden ele alınmalıdır ”

KAGEM Konferans Salonunda düzenlenen programda geçmişten günümüze kadar tarihte birçok Müslüman kadın profili üzerine konuşan Şişman, “Kadınların rolleri açısından baktığımızda hiçbir zaman homojen bir yapıdan bahsedemeyiz. Fakat hal böyleyken neden hep kadını her dönemde aynı başlıklar altında konuşuyoruz? Sanayileşme ile birlikte son iki yüzyıldır kadın sürekli bir değişim içinde. Kadın bu süreçte bir yandan değişime öncülük ederken diğer yandan da bu değişimden en çok etkilenen kısım olmuştur. Bu durum yalnız Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde hep aynı. Bu sebeple kadının toplumdaki yeri, geçmişten bağımsız olarak bugünkü iktisadi yapı üzerinden yeniden ele alınmalıdır ” diye konuştu.

“Bugünün kadınını, 19.yüzyılın kavramları ile tartışamayız”

“İslam’da Kadın” tartışmalarının metodolojik sorunlarını, kavramsal çelişkilerini arka planda 21.yüzyılın gerçeklerinin de unutulmadan konuşulduğu programda Şişman, “Bilim ile kurgunun, gerçek ile hayatın birbirine geçtiği bir dünyada yaşıyoruz. Bu sebeple, bugünün kadınını, 19.yüzyılın kavramları ile tartışamayız. Dolayısı ile de sürekli değişen bir dünyada Müslüman kadını, bir fanus içinde tutmak mümkün değildir. Bu yüzden, sanayileşme ile birlikte Müslüman kadının da konumu ve yaptığı işler sabit kalamaz. Bugün örfler değiştiğine göre ailede iş paylaşımı da değişebilir. Önemli olan buralarda çatışma ortamının oluşmamasıdır” ifadelerini kullandı.

Şişman, “İslam’da kadın derken kadını tanımlayan nedir? Tarih üstü bir kadın tarif edebilir miyiz? Ekonomik durumdan, tarihten, coğrafyadan ve siyasetten ayrı bir kadın tarif edebilir miyiz? Yani tarih üstü bir fıtrat ve öz’den, toplumsal hayatta bir kadından bahsedebilir miyiz? Gibi pek çok soruya bugünün şartları ile oturup yeniden cevap vermeliyiz” dedi.

Ankaralıların yoğun katılım gösterdiği konferansın ikinci kısmında Nazife Şişman dinleyicilerden gelen soruları cevapladı.