“Modernizmin zayıflattığı aileyi toparlamak ve değişen toplumsal rolleri kültürel değerlerimizle yeniden biçimlendirmek, kadınların kuşatıcı, erkeklerin koruyucu niteliklerini hatırlamalarıyla mümkündür. Ancak bu şekilde bir önceki neslin kültürel mirasından istifade edebilir.”

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM) tarafından kadının sosyal hayatta üstlendiği roller, karşılaştığı sorunlar ve bunların çözüm yollarının konuşulmasının planladığı Toplumsal Hayatta Kadın konferansları dizisinin ikincisinde Dr. Saliha Gümrükçüoğlu’nu Değişen Aile Yapısı ve Kadın konulu konferansı ile dinledik.
KAGEM Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, çekirdek aile tipinin her dönemde var olduğunu ancak modern dönemde yeni anlamlar kazandığını belirterek; bugünkü çekirdek ailenin, evde daha az kişiyle yaşamak değil daha az bağlantı noktasıyla çerçevelenmiş bir bağlam içinde kalmak olduğunu dile getirdi.
Modern zamanda kadına erkeklerden daha fazla sorumluluk yüklenmesinin sebebinin, aileyi ve toplumu ihya etme görevinin yalnızca kadından bekleniyor olmasından kaynaklandığını söyleyen Gümrükçüoğlu; “Toplumsal konuları kadın üzerinden konuşmak da modern bir yaklaşım, bu bize herkesin içinde bulunduğu bağlamdan koparıldığını gösteriyor.” dedi.
Gümrükçüoğlu, modernizmin zayıflattığı aileyi toparlamanın ve değişen toplumsal rolleri kültürel değerlerimizle yeniden biçimlendirmenin, kadınların kuşatıcı, erkeklerin koruyucu niteliklerini hatırlamalarıyla mümkün olduğunu belirterek, çocukların ancak bu şekilde aidiyet duygusuna erişebileceğine ve bir önceki neslin kültürel mirasından istifade edilebileceğine vurgu yaptı. Gümrükçüoğlu; “Acil bir çözüm önerisi olarak söylemeliyiz ki her alanda kendisinden mükemmellik beklenen kadınlarımızın yüküne omuz vermeyi, her insaf ve merhamet sahibi kimse kendine vazife bilmelidir” diye konuşmasına ekledi.
“Gayemiz insanlığın var oluşundan bu yana alternatifi bulunamamış ama şimdilerde ihmal edilen evimizi ihya etmekten yana bir farkındalık oluşturmaktır. Kadınların ve annelerin gönüllerindeki merhamet ışığına erkeklerin, babaların ve çocukların her zamankinden daha çok ihtiyacı var” sözleri ile konuşmasını sonlandıran Gümrükçüoğlu, katılımcıların sorularını cevapladı.
Ankaralıların yoğun katılım gösterdiği programın sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut ve TDV KAGEM Müdür V. Nurcan Yavuzyiğit, “Toplumsal Alanda Kadın” başlığı özelinde yapılan çalışmaları Türkiye Diyanet Vakfı, KAGEM ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak önemsediklerini ve bu yönde bir vizyon ve söylemlerinin olduğunu belirterek Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu’na teşekkür ederek hediyelerini takdim ettiler.