Her hafta farklı alan uzmanları eşliğinde gerçekleştirilen “Evlilik Okulu” seminerlerimizin üçüncü konuğu Eğitimci-Yazar Necla Koytak oldu.

“Evlilik Öncesi ve Sonrası Aile ve Akraba İlişkileri” konusunun ele alındığı programda Koytak sözlerine, “Geleneksel ve modern toplumda şimdiye kadar aileye ve evliliğe çok fazla değer verilse de geleneksel toplumlarda daha çok evlilikler, anne – babadan öğrenildiği şekliyele yaşanılıyordu. KAGEM’in yapmış olduğu bu önemli girişimin hem evli çiftler, hem de evliliğe yeni adım atmaya hazırlanan genç çiftlerimiz için önemli bir çalışma teşkil etmekte. Bu sebeple toplumda böyle bir ihtiyaca cevap verdiği için KAGEM’e ve konuya ilgi gösterip programı titizlikle takip eden genç çiftlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum” diye başladı.

“En büyük değişim bireyde başlar”

Koytak, “30 yıldır “Her Anne Bir Okul” ismi ile gönüllü bir ekip eşliğinde seminerler düzenliyoruz. Bu programda, giderek yaşanmaz hale gelen dünyanın Müslümanlara bir sorumluluk yüklediği düşüncesiyle yola çıktık. Dünyayı değiştirmek gibi bir hayalimiz var. Bunun ise ancak eğitimle olabileceğine inanıyoruz. Dolayısı ile de anneler başta olmak üzere ailelerden başlayan bir değişimin ancak bütün topluma ve dünyaya meydan okuyan bir değişim oluşturabileceğine inanıyoruz. En büyük değişimin ise bireyden başlanması gerektiğini görüyoruz. Kendimizde başlattığımız değişimi hayatımıza ve ailemize de taşırsak, etrafımıza da bu değişim halka halka yayılacaktır. Bu sebeple sadece kendi ailenizin daha mutlu, daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir aile olmasının ötesinde bir de çevrenize örnek teşkil edebilecek bir aile oluşturmak adına da kendimizi desteklememiz ve bu yönde bizi geliştirecek eğitimlere de açık olmak çok önemli” diye konuştu.

“Evlenmek Kâinatın ahengine katılmak ve huzur bulmaktır”

Aile ve bu başlık altındaki konuların günümüzde giderek daha da önem taşıdığını ifade eden Koytak, “Aile, bütün toplumların temel taşıdır. İnsan sosyal bir varlıktır ve insanın tamamlanması ancak insan üzerinden olur. Fıtratımız bu şekilde yatılmıştır. İnsan insanla gelişir. Her şey insanda başlıyor. Oradan aileye taşınıyor ve ardından da topluma yayılıyor. Evlilik ve aile fıtratın zorunlu kıldığı doğal bir kurumdur. Aile, sevgi, güven dayanışma v.b toplumu oluşturan birleştirici ve bütünleştirici duygu ve değerlerin kaynağıdır. Bu sebeple birçok güzelliğin kaynağı ailedir” diye ekledi.

Koytak, “Evlenmek Kâinatın ahengine katılmak ve huzur bulmaktır. “Kendileriyle huzur bulacağınız eşler verip aranızda sevgi ve şefkat yerleştirmesi O’nun ayetlerindendir.” (Rum,21) Ayeti ile de Cenab-ı Hak bunu en güzel şekilde anlatmaktadır” diyerek aile ve akraba ilişkileri için referans olarak Cenab-ı Allah’ın hükümlerini yol gösterici olarak kabul edip Peygamberimizin hayat tarzını örnek almamız gerektiğinin altını çizdi.