İngilizce Metin Okumaları | Yenilikçiliğin Yeni Yüzü / New Perspektives of Innovation

Dr. Muradiye Ateş ile…

Bu çalışma grubu; “günümüz toplumsal sorunlarının çözülmesinde ve ihtiyaçların giderilmesinde dünyada ve Türkiye’de yenilikçi, etkin ve yaratıcı ne tür çözümler bulunmaktadır?” sorusuna interaktif bir şekilde cevap arayacaktır. Literatürde “toplumsal sorunların çözümünde yeni yollar” olarak tanımlanan “sosyal inovasyon” kavramı diğer ilgili terimler (yaratıcılık, tasarım odaklı düşünme vb.) ile birlikte ele alınacaktır. Dünyadaki ve Türkiye’deki iyi uygulama örnekleri incelenerek içinde bulunduğumuz toplum adına ortaya konulabilecek somut yenilikler tartışılacaktır. İngilizce dilinde gerçekleşecek okumalar kapsamında Stephen Goldsmith’in “The Power of Social Innovation” kitabı, Geoff Mulgan’ın “The Open Book of Social Innovation” kitabı ve diğer ilgili İngilizce eserler takip edilecektir.

Muradiye ATEŞ

Dr. Öğr. Üyesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Maliye Bölümü

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Wirtschaftüniversitat Wien İşletme Bölümünde tamamladı. Doktora çalışmasını Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politika Anabilim Dalında “Sosyal İnovasyon ve Türkiye: Potansiyeli, Dinamikleri ve Sosyal İnovatif Çalışmaları Desteklemede Devletin Rolü” üzerine yaptı. 2016-2017 arasında TÜBİTAK bursuyla Harvard Kennedy School Ash Center for Democratic Governance and Innovation’da ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. Bu süre zarfında Harvard bünyesinde oluşturulan Sosyal İnovasyon Stüdyosu kurucu komitesinde görev aldı. Bostan Sosyal İnovasyon Enstitüsü Derneği kurucularından olan Ateş’in çalışma alanları arasında sosyal kalkınma ve gelişim, sosyal politika, sosyal inovasyon, kamuda inovasyon, sosyal girişimcilik konuları bulunmaktadır. Ateş iyi derecede İngilizce ve Almanca, orta derecede ise Endonezce bilmektedir.

*İngilizce Metin Okuma Grubumuz;

[ 22 Ekim – 7 Ocak Tarihleri Arası ]

[ Pazartesi ( 15 Günde 1) : 18.00-19.30 ]

*Katılım için iyi derecede İngilizce bilmek gerekmekte

*Lisans ve Lisansüstü öğrencilere yönelik

*Program sadece kayıtlı katılımcılar içindir