Okuma Tartışma Grubu | Türkiye’de Modernleşme, Din ve Toplum [Gelişim ve Sorun Eksenli Müzakereler]

 Prof. Dr. İhsan Toker ile…

 Türkiye’de din, toplum ve devlet ilişkileri Cumhuriyet öncesinde ve sonrasında sürekli sorunsal çerçeveler oluşturmuştur. Bu seminer dizisinde Cumhuriyet’in ilk yıllarından başlayıp, 1950’ler, 1980’ler sonrası dönemler ve 2000’li yıllardaki gelişmelerin sosyolojik bakış açısıyla tartışmaya açılması hedeflenmektedir. Ayrıca “Laiklik ve İslamcılık”, “Cemaatler” ve “İlahiyat” sorunlarına da değinilecektir. Seminerlerde zikredilen konuların “tüketilmeden” yeniden inşa ve bütünleştirme çabası içerisinde değerlendirilecekleri bir çerçeve esas alınacaktır.

 İşlenecek konu başlıkları

-Erken Cumhuriyet’te Modernleşme ve Din Laikliğin Kurumsallaşması

-1950’lerden 1980’lere Toplum ve Din Sekülerlik ve Muhafazakarlık Arasındaki Buluşmalar

-1980’lerden 2000’e Toplum ve Din Neo-Liberal Müslümanlar

-İki binli Yıllarda İslam ve Toplum İktidardaki Müslümanlar

-Laiklik ve İslamcılık Sorunu

-Cemaatler Sorunu

-İlahiyat Sorunu

 

İhsan TOKER

Prof. Dr. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı

 Doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Bir Yapılaşma İlişkisi Olarak Kadınlar ve Din. Başkent Kadın Platformu Örnek-Olayı başlıklı teziyle tamamladı. Yayınlanan çalışmaları arasında Türkiye’de ilahiyat fakültelerindeki laiklik anlayışlarına ilişkin olarak yazdığı Teolojik Bir İnşa Olarak Laiklik (Eskiyeni, 2009) ile İslam sosyolojisi tartışmaları ile ilgili olarak editörlüğünü yaptığı İslam ve Sosyoloji (Eskiyeni, 2012) başlıklı kitaplar bulunmaktadır. Yine Brynjar Lia’nın Müslüman Kardeşlerin Doğuşu ve Ali Rahnema’nın Müslüman Ütopyacı başlıklı kitaplarını Türkçeye kazandırmıştır. Ayrıca Eskiyeni dergisinin editörlüğünü yürütmekte olup; toplumsal cinsiyet ve din, din sosyolojisi, nitel araştırmalar, sekülerleşme, İslam sosyolojisi, kültürel çalışmalar gibi alanlarda makaleleri yayınlanmıştır.

*Çalışma grubumuz;

[ 25 Ekim – 16 Ocak Tarihleri Arası ]

[ (15 Günde 1)  Perşembe Saat: 18.00) ]

*Lisans ve Lisansüstü öğrencilere yönelik

*Program sadece kayıtlı katılımcılar içindir