Temel İslam İlimleri Programı |  Sistematik Kelâm

Arş. Gör. Mustafa Borsbuğa ile…

Kelâm ilmi, İslâm dininin, inanç ve eyleme yönelik prensiplerini Kur’an’dan hareketle ortaya koyan, bunları akıl ile temellendiren, rasyonelleştiren ve karşıt dünya görüşleri karşısında savunan bir bilimdir. Sistematik kelâm ise, “Ulûhiyet”, “Nübüvvet” ve “Meâd” şeklinde ifade edilen “mesâil” konularını “vesâil” ile izah etmeyi amaçlar. Bu seminerlerde klasik ve çağdaş metinler dikkate alınarak, sistematik kelâm vasıtasıyla, kelâmın doğuşu, gelişimi ve İslâmî bilimler içindeki yeri, varlık (ontoloji), bilgi (epistemoloji), Allah’ın varlığı, kelâmın delillendirme yöntemi, iman-eylem, nübüvvetin imkanı ve ispatı, insan fiilleri, imâmet-siyaset, kaza-kader, ölüm ve ahiret konuları hakkında genel, tutarlı ve bütünlüklü bir perspektifin kazandırılması hedeflenmektedir.

Mustafa BORSBUĞA

Arş. Gör., Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Dini İlimler Fakültesi, Temel İslâm Bilimleri Kelâm Anabilim Dalı

2015 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Borsbuğa, aynı üniversitenin 2015-2017 yılları arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kelâm Anabilim Dalında yüksek Lisansını tamamladı. 2017 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kelâm Anabilim Dalında Doktoraya başlamış ve halen devam etmektedir. 2017 yılından itibaren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde Kelam Anabilim Dalında araştırma görevlisidir.

Her Salı | 18.00-19.30 Arası

*Program Lisans öğrencilerine yönelik ve kayıtlıdır