Okuma Tartışma Grubu |  Seyahatnâme Okumaları

Prof. Dr. Haşim Şahin ile…

Seyahat tarih boyunca insanoğlunun en büyük tutkularından birisi olmuştur. Dinî, siyasî, iktisadi gayelerin yanı sıra farklı coğrafyaları, kültürleri, medeniyetleri tanıma arzusu seyahatin temel sebepleri arasında sayılabilir. Bu program çerçevesinde İslam dünyasının erken dönemlerinden Osmanlı Devleti’nin klasik dönemine kadar uzanan süreçte bilhassa Orta Asya’ya giden seyyahlar ve seyahatnameleri, İslâm dünyasına dair gözlemleri, Türk kültürüne dair verdikleri bilgiler incelenecektir. Ele alınan seyahatname çerçevesinde dersler süresince Türkler’in İslâmiyeti kabul süreci, gündelik hayat, ilgili dönemlerin siyasi, sosyal, kültürel yapısına dair modern literatürün de katkısıyla yeni yaklaşımlar getirilecek, yorum ve analizler yapılacaktır.

Haşim ŞAHİN

Prof. Dr. Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

1978 yılında Bolu’da doğdu. Üniversiteyi Eskişehir’de okudu. Sakarya Üniversitesi’nde yüksek lisansını; Marmara Üniversitesi’nde Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Dinî Zümreler 1299-1402 adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2001-2008 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde görev yaptı. 2012 yılında doçent, 2018’de profesör oldu. Halen Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesidir. Sakarya Üniversitesi’nin yanı sıra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü (2012-2017) ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde (2017’den itibaren) ders veriyor.

Akademik ve popüler dergilerde, kolektif eserlerde makaleleri, Türkiye’de ve İran’da yayınlanan İslâm Ansiklopedilerinde tasavvuf tarihi üzerine maddeleri bulunmaktadır. Türklerin İslâmlaşma süreci, Selçuklu ve erken Osmanlı döneminde din-devlet ilişkileri, Osmanlı Sufiliği, Bektâşilik ve Alevîlik tarihi, Orta Asya ve Selçuklu beslenme kültürü, seyahat tarihi konuları üzerine araştırmalarını sürdürmektedir.

Çalışma grubumuz;

[ 11 Şubat – 29 Nisan Tarihleri Arası ]

[ Her Pazartesi: 18.00-19.30 ]

*Program lisans 3. ve 4. sınıf öğrencileri dâhil, lisansüstü ve doktora öğrencilerine yöneliktir.

*Program sadece kayıtlı katılımcılar içindir