Okuma Tartışma Grubu |  Medeniyetin Dili

Dr. Savaş Ş. Barkçin ile…

“Medeniyet” kavramı her geçen gün daha sık kullanılmasına rağmen henüz somut olarak ne olduğu kavranabilmiş ve günümüze göre inşâ edilebilmiş değil. “Tevhid Medeniyeti” dediğimiz, medeniyetimizin özünün gençlere aktarılması çok önemlidir. Çünkü merkezinde imanın ve kulluğun olduğu bir anlayış ile medeniyetimiz ancak ihyâ ve inşâ edilebilir. Bu seminerlerde siyasetten müziğe, mimariden halıcılığa kadar medeniyetimizin her alanında kulluğun nasıl sergilendiğini örneklemeye çalışacağız. Bunu da aslî kavramlarımızı eksen alarak yapacağız.

Seminerlerde ele alınacak konulardan bir kısmı ise şöyledir:

 • İnsan (hoşça bak zâtına-ruh-can-beden-madde-mânâ-ferd-birey-şahıs-kişi-toplum)
 • Tevhid (vahdet-kesret-muvahhid-iman-teslim)
 • Muhabbet (aşk-sevdâ-meveddet-yâr-ağyâr)
 • İrfân (maarif-marifet-arif-maruf)
 • İlim (tâlim-terbiye-tahsil-maarif)
 • Akıl (zihin-muhakeme-dimağ-beyin-makul-makuliyet-sebeb)
 • Kalb (gönül-yürek-fuad-itminân)
 • Tefekkür (teemmül, teakkul, fikir, zikir, şükür)
 • Usûl (asıl-usûlât-musiki usulleri-geometri-motif-mukarnas-ölçü)
 • Düzen (nizam-intizâm-tanzim-kanun-evrenin kanunları-tekâmül-suç ve ceza)
 • Dâire (nokta-çizgi-halka-döngü-döngüsellik)
 • Âlem (alem-kâinat-kevniyyât-tabiat-doğa-tabiilik)
 • Ahlâk (hulk-etik-edeb-tehzib-hisbe-irşâd-temessül)
 • Diğergamlık (empati-fedakarlık-feragat-sadaka-sadaka taşı-zekat-tezkiye)
 • Adâlet (liyâkat, ehliyet, mu’tedil, vasat, zulüm, mazlum, zulmet)
 • Gayret (tahayyül, tasavvur, tahakkuk-şikâyet-hikâyet-sa’y-cehd-takdir-kader-mikdar-el Kâdir-kadirşinaslık)
 • Güzellik (sanat-zanaat-hasene-ihsan-muhsin-tahsin-hüsün-kubuh-çirkinlik-ayna-ayn-âyine-surat-sûret-sîret)
 • Kelâm (sükût-söz-lâf-lâkırdı-söylemek-söyleşmek-sohbet-mükâleme-musâhabe)
 • Siyaset (emir-tedbir-menzil-maslahat-adâlet-liyâkat-meşveret-emr-i bi’l mârûf)

 

Dr. Savaş  Ş. BARKÇİN

Kültür Araştırmacısı

1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında Washington’da Johns Hopkins Üniversitesi, SAIS okulundan master derecesi, 2001 yılında Bilkent Üniversitesinden siyaset felsefesi doktorası aldı. 1989’da Devlet Planlama Teşkilatına girdi. 2003’te TİKA başkanlığına atandı. TÜBİTAK’ta Başkan Danışmanı olarak görev yaptı. Başbakan başmüşavirliği, Cumhurbaşkanı başdanışmanı görevlerinde bulundu. 2018 yılı başında emekli oldu. Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve medeniyet konularında pek çok konferans ve dersler vermiştir, aynı zamanda profesyonel bir moderatördür. Müzik, tarih, şiir, tasavvuf ve edebiyat Dr. Barkçin’in başlıca ilgi alanlarıdır.  Bu alanlarda pek çok yazıları, kitapları, üniversite dersleri, tercümeleri, televizyon programları ve konferansları vardır. Serbest ve hece ölçülü şiirleri vardır.

 *Tartışma grubumuz;

[ 26 Ekim – 28 Aralık Tarihleri Arası ]

[ Cuma ( Ayda 1) : 18.00-19.30 ]

*Program sadece kayıtlı katılımcılar içindir