Okuma Tartışma Grubu | Medeniyet Tarihimizde Oryantalist Okumalar Üzerine

Prof. Dr. Seyfettin Erşahin ile…

Bu çalışma grubunda, İslam Medeniyeti ve Müslümanların yaklaşık iki asırdır yaşadıkları buhrana, içeriden Müslümanlar dışarıdan Müslüman olmayanlar çıkış yolu önermekteler. Dışarıdan yapılan öneriler daha çok oryantalist/müsteşrik/şarkiyatçı dediğimiz doğu bilimciler tarafından yapılmaktadır. Genelde Doğu’yu, özelde İslam’ı ve Müslümanları konu edinen oryantalistler, İslam medeniyetine Avrupa merkezli yaklaşarak dönüştürmek amacıyla din başta olmak üzere bütün mirası ve değerleri ile ilgili tanımlar yapmaktalar, hükümler vermekteler. Bununla, bir yandan emperyalizme yol gösterirken bir yandan da “Müslüman entelektüellere” alan açmaktalar. Müslümanlar da bazen sekülerlik, bazen laiklik, bazen İslamcılık, hatta selefilik adına oryantalizmin kimi yorumlarını dillendirmekteler. Ancak bu yorumlamaların, İslam medeniyetinin niteliğini hatta Allah, peygamber, dünya, ahiret algısını ve inancını dönüştürdüğüne ve değiştirdiğine dair endişeler de bulunmaktadır. Bu seminerlerde Tanzimat’tan günümüze İslam medeniyeti hakkında yapılan değerlendirmeler ele alınacaktır.

Seyfettin ERŞAHİN

Prof. Dr. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Bölümü

1984 yılında Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını “The Ottoman Ulema And The Reforms Of Mahmud II” başlıklı teziyle Manchester Üniversitesinde, doktora çalışmasını “SSCB Döneminde Türkistan’da Dini Yapı” başlıklı teziyle Ankara Üniversitesinde tamamladı. İslâmî Araştırmalar, Diyanet İlmi Dergi, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi dergileri ve ortak kitaplarda makaleleri yayımlandı. TRT Türkiye’nin Sesi Radyosunda “Çocuklar İçin” başlıklı bir program yaptı. Yayımlanmış pek çok eseri olan Erşahin, halen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Bölümü Öğretim Üyesidir.

Çalışma grubumuz;

[ 17 Ekim – 16 Ocak Tarihleri Arası ]

[ Her Çarşamba: 18.00-19.30 ]

*Lisans ve Lisansüstü öğrencilere yönelik

*Program sadece kayıtlı katılımcılar içindir